DAGTRAJECT (onderbouw secundair onderwijs) – tijdens school

DAGTRAJECT (onderbouw secundair onderwijs) – tijdens school

1,440.00 incl. BTW

Korte beschrijving

  • Datum & tijd: donderdagen om de 2 weken | 9u30 – 15u30
  • Doelgroep: 1ste, 2de en 3de jaar secundair onderwijs
  • Leeftijdscategorie: kinderen en jongeren
  • Niveau: geen voorkennis vereist
  • Onderwerp: educatie traject

Op voorraad

INHOUDEN:

  • opstartgesprek over krachten, kwetsbaarheden en kansen als opwarmer maar ook als aanknopingspunt
  • theoretisch aanbod om het hoogbegaafde profiel te verduidelijken met als doel zelfreflectie in een veilige omgeving
  • assessment as learning: engagementen aangaan en doelen stellen met behulp van training van de executieve functies wat betreft de gemiste leerstof op school
  • werken rond een thema dat valt binnen de naaste zone van ontwikkeling met focus op cognitieve en sociale vaardigheden en met een insteek vanuit de zelfdeterminatietheorie
  • verteer- of feedbackmoment met speciale aandacht voor feedbackgeletterdheid. Doel is de werkpunten te transfereren naar de eigen praktijk in de komende periode tot aan de volgende sessie.

De inhouden van de Z-programma's Zebra, Zalm, Zapper en Zilt worden in deze dagtrajecten verwerkt.

Voor aanvang volgt een intakegesprek met het kind/de jongere en de ouder(s).

Doorheen het dagtraject worden ouders per periode (tussen schoolvakanties) op de hoogte gehouden van de vorderingen van hun kind/jongere.

 

Data

Donderdagen: 21/10, 2/12, 20/1, 3/2, 17/2, 10/3, 24/3, 21/4, 5/5, 19/5, 2/6

Let op: vrijdag 19/11

Medewerkers

Elke Coorens

Locatie

Praktijk L-aTent te Turnhout

 

CONTACT

L-aTent vzw
BTW: BE0760.689.341

OVER L-ATENT 

Attent op zoek naar verborgen talent

Onze praktijk geeft psychologische, pedagogische en onderwijskundige ondersteuning aan de hoogbegaafde persoon en zijn omgeving en dat in alle fasen van zijn leven.