Hoogbegaafdheid: algemeen

Wat met misdiagnoses?

(Uitzonderlijk) hoogbegaafde personen worden omwille van hun eigenwijsheid, hun creativiteit, hun out of the box denken, hun tonnen energie of net hun nood aan afzondering, nog te vaak miskend en fout gediagnosticeerd. Zeker wanneer deze kenmerken op jonge leeftijd gepaard gaan met storend gedrag op school of wanneer het gaat om volwassenen met een laag of geen diploma.
Hulpverleners met weinig of geen ervaring met hoogbegaafde personen trekken dan vaak onterecht de kaart van de psychiatrische stoornis: ASS, ADD, OCD,…

Hoogbegaafdheid wordt zelfs niet overwogen met alle nefaste gevolgen voor de persoon in kwestie: onnodig lijden, problemen met de identiteitsontwikkeling, het ontbreken van gepaste begeleiding, het onterecht toegewezen krijgen van medicatie. 

Binnen onze praktijk willen wij mensen ondersteunen die een misdiagnose ASS, AD(H)D, OCD,… hebben gekregen. Samen met hen nemen wij hun eigenschappen onder de loep en plaatsen deze in het licht van hun vermoedelijke hoogbegaafdheid. 

Wat met dubbeldiagnoses?

Ondanks het feit dat binnen onze expertise veel hoogbegaafde mensen verkeerdelijk een psychiatrische stoornis opgespeld gekregen hebben, toont onderzoek anderzijds ook aan dat bepaalde psychiatrische stoornissen net vaker voorkomen bij deze doelgroep. 

De combinatie van hun uitzonderlijke talenten met hun onvermogen op andere domeinen, stelt hen voor grote uitdagingen. Soms blijven bepaalde stoornissen ook langer onder de radar omdat de hoogbegaafde deze vanuit zijn uitzonderlijke talenten langer kan compenseren en verbergen. 

Wij bieden inzicht in de wisselwerking tussen de hoogbegaafdheid langs de ene kant en de bijkomende diagnose(s) anderzijds. Zo wordt het voor de persoon duidelijk waarom hij, ondanks zijn duidelijk aanwezig potentieel, toch niet verder lijkt te komen of steeds tegen dezelfde zaken aan blijft lopen. 

Wij leren hoogbegaafden, die een verhoogde kans hebben op verslavingen en/of depressie, de signalen bij zichzelf te herkennen en we reiken hen tools aan om ermee om te gaan. 

CONTACT

L-aTent vzw
BTW: BE0760.689.341

OVER L-ATENT 

Attent op zoek naar verborgen talent

Onze praktijk geeft psychologische, pedagogische en onderwijskundige ondersteuning aan de hoogbegaafde persoon en zijn omgeving en dat in alle fasen van zijn leven.