Hulpverlening

De hoogbegaafde persoon mist vaak aansluiting met de maatschappij of begrijpt niet wat er van hem verwacht wordt. De maatschappij mist op haar beurt vaak aansluiting bij wat de hoogbegaafde persoon nodig heeft.

Dit leidt bij hoogbegaafden op jonge of latere leeftijd tot:

  • psychosomatische of andere stressklachten
  • burn-out- of bore-outklachten
  • schooluitval
  • slaapproblemen
  • depressie
  • angststoornissen
  • zelfdestructief gedrag waaronder automutilatie, verslavingen, zelfmoordgedachten

Op zulke momenten komen zij bij jullie in de praktijk terecht en is het niet altijd onmiddellijk duidelijk wat de oorzaak is van hun (medische) klachten.

Het goede nieuws
Veel van deze klachten verdwijnen wanneer deze personen zich bewust worden van hun hoogbegaafdheid én wanneer zij begeleiding krijgen die hierop afgestemd is.

Wat biedt L-aTent?
Met L-aTent willen wij een plek bieden waar hoogbegaafden terecht kunnen voor hulp op de verschillende levensdomeinen: werk, relaties en persoonlijk. Moeilijkheden binnen één (of meerdere) van deze domeinen liggen meestal aan de grondslag van bovenstaande klachten.

We bieden begeleiding, diagnostiek en educatie waarbij we vertrekken vanuit de eigenheid van hoogbegaafden om ze weer in hun kracht te zetten.

Waarin onderscheiden wij ons?
Omdat vele hoogbegaafden zich vaak niet of mis-begrepen voelen binnen de hulpverlening, werken wij enkel met hoogbegaafde professionals. Naast onze deskundigheid kunnen wij dus ook een grote dosis ervaring als (ouder van) hoogbegaafden in de begeleiding brengen.

ALGEMENE KIJK OP HULPVERLENING

KENNISCOLLEGE

VORMING

TERUG NAAR PROFESSIONAL

CONTACT

L-aTent vzw
BTW: BE0760.689.341

OVER L-ATENT 

Attent op zoek naar verborgen talent

Onze praktijk geeft psychologische, pedagogische en onderwijskundige ondersteuning aan de hoogbegaafde persoon en zijn omgeving en dat in alle fasen van zijn leven.