Vorming

Professionals kunnen bij L-aTent terecht voor vorming. Je leert op een interactieve manier over thema’s die gerelateerd zijn aan (uitzonderlijke) hoogbegaafdheid. Je krijgt de L-aTentcontent mee gebaseerd op wetenschap, onderzoek en eigen expertise. Tijdens een vorming wordt deze inhoud in de praktijk omgezet. Het doel is om handvaten aan te reiken om zelf aan de slag te gaan met het onderwerp.

Vormingen duren 3u (een voor- of namiddag) of 6u (een hele dag) en gaan bij voorkeur fysiek door. L-aTent houdt zich aan de regelgeving inzake pandemie en past haar werking erop aan.

Deelnemers ontvangen desgewenst een deelnameattest.

Ons aanbod voor scholen krijgt voortdurend vorm en wordt via onze nieuwsbrieven aan scholen bekendgemaakt.

ALGEMENE KIJK OP ONDERSTEUNING

VORMING

PEDAGOGISCHE STUDIEDAGEN

JAAROPLEIDING TRAJECTBEGELEIDER

ZELFSTUDIE VIA E-MODULES

INTERVISIEGROEPEN

TERUG NAAR PROFESSIONAL

CONTACT

L-aTent vzw
BTW: BE0760.689.341

OVER L-ATENT 

Attent op zoek naar verborgen talent

Onze praktijk geeft psychologische, pedagogische en onderwijskundige ondersteuning aan de hoogbegaafde persoon en zijn omgeving en dat in alle fasen van zijn leven.