Begeleiding

Bij hoogbegaafde kleuters en kinderen leggen we in de eerste plaats de nadruk op het begeleiden van de ouders. We willen jou als ouder tools aanleren om je kind te stimuleren, te motiveren en te faciliteren. We gaan met andere woorden geen kinderen begeleiden als dat niet nodig is.

Wanneer we vanuit de ouderbegeleiding toegewerkt hebben naar een omgeving die aansluit bij de noden van het kind en we merken dat het kind nog steeds problemen moet overwinnen, kunnen we overgaan tot begeleiding van het kind. 

Een begeleidingstraject duurt zo lang als nodig en zo kort als het kan. We willen jullie gezin ondersteunen om zo snel mogelijk zonder onze begeleiding verder te kunnen.

We gaan aan de slag met de kern van de problematiek, we beperken ons niet tot het wegwerken van symptomen.

We vertrekken altijd vanuit jullie sterktes. Ook al ervaren jullie negatieve gevoelens of gaan jullie door een moeilijke periode als gezin, de sterktes blijven wel aanwezig. We zoeken manier om die kracht aan te boren en ermee aan de slag te gaan.

ALGEMENE KIJK OP BEGELEIDING 

OPVOEDINGSADVIES

ONDERWIJSADVIES

TERUG OUDERS

Jullie houden de regie zelf in handen. We staan naast jullie en gaan samen op weg, maar we nemen nooit over. We stellen zaken in vraag en confronteren, zodat je een goed beeld krijgt van de noden van jullie kind en hoe je die kan vervullen.

Oudergesprekken organiseren we per definitie enkel met de ouders. Kinderen sluiten niet aan, tenzij anders afgesproken.

CONTACT

L-aTent vzw
BTW: BE0760.689.341

OVER L-ATENT 

Attent op zoek naar verborgen talent

Onze praktijk geeft psychologische, pedagogische en onderwijskundige ondersteuning aan de hoogbegaafde persoon en zijn omgeving en dat in alle fasen van zijn leven.