Begeleiding

Bij kleuters en kinderen uit de lagere school leggen we de nadruk op het begeleiden van de ouders, aangezien het kind op die leeftijd nog sterk afhankelijk is van de keuze van de ouders. We zetten in op het bieden van inzichten en het aanreiken van praktische tools zodat ouders hun kind kunnen ondersteunen en waar ze ook in de toekomst op kunnen terugvallen. Op die manier creëren we een omgeving die aansluit bij de behoeften van het kind. Indien nodig gaan we ook in gesprek met de andere contexten rond het kind, zoals de school

Wanneer de aanpassing van de omgeving onvoldoende blijkt, gaan we na op welke manier we het kind individueel kunnen begeleiden. We vinden het daarbij cruciaal om het kind in zijn of haar eigenheid te benaderen. Daarom werken we met trajecten op maat, afgestemd op de noden van het kind.

Bij jongeren ligt de nadruk niet op het begeleiden van de ouders, maar op de jongere zelf. Jongeren hebben immers al meer zeggenschap over hun eigen leven. We betrekken uiteraard de ouders, en indien nodig de school, omdat we jongeren niet kunnen loskoppelen van de context waarin ze opgroeien.

ALGEMENE KIJK OP BEGELEIDING 

KIND versus JONGERE

DUURZAAM COACHINGSTRAJECT

TIME-OUT

TERUG NAAR KIND & JONGERE

CONTACT

L-aTent vzw
BTW: BE0760.689.341

OVER L-ATENT 

Attent op zoek naar verborgen talent

Onze praktijk geeft psychologische, pedagogische en onderwijskundige ondersteuning aan de hoogbegaafde persoon en zijn omgeving en dat in alle fasen van zijn leven.