Educatie
onderwijs wordt bovenwijs

Zalm & Zebra (9-11 jaar) en Zapper (12-18 jaar)

Hoogbegaafden kunnen zich wel identificeren met zalmen of zebra’s. Voor ons kinderprogramma maken we daar graag gebruik van. Wat L-aTent doet voor kinderen en jongeren, zet zich voornamelijk om in maatwerk. Er gaat steeds een kennismakingsgesprek (met de ouders en/of de school) vooraf aan de keuze van onze aanbod.

Waarom kiezen voor deze namen?

ALGEMENE KIJK OP EDUCATIE

TERUG NAAR KIND & JONGERE

Zalm: bij de rivier aangekomen moeten de zalmen tegen de stroom in gaan zwemmen. Dit vergt een hoop energie, en ook hier sneuvelen een hoop zalmen van de uitputting. De zalmen kunnen flinke sprongen maken om verder stroomopwaarts te komen.

Hoogbegaafde kinderen en jongeren hebben vaak een aangepast traject nodig wat zich uit in specifieke onderwijsnoden. Van zodra dit aanbod passend is, zal het kind grote sprongen kunnen maken. Het bezit dus de potentie, maar toont het niet altijd. Met L-aTent gaan we samen op zoek.

Zebra: de enige éénhoevige die de mens niet kan temmen, onderscheidt zich duidelijk van de anderen door zijn strepen. Hij is van de andere afhankelijk om te overleven. De strepen van de zebra zijn als een vingerafdruk en dus uniek. Iedere zebra is anders. Een hoogbegaafde zal zich kenmerken van de andere leerlingen in de klasgroep, al dan niet boven de radar. Onderbouwde, ervaringsgerichte en verbindende ondersteuning is noodzakelijk. Hoogbegaafde kinderen en jongeren kan men niet zomaar over één kam scheren. Hoe hard ze kunnen schitteren in hun verschillende talenten, zo noodgedwongen moeten ze vaak begeleid worden in hun vaardigheden, zoals de executieve functies.

Voor onze jongeren kiezen we voor ‘Zapper’. We verwijzen naar de jongere die vanuit noden, vaak van kanaal wisselt om iets interessants te vinden.

Bij ‘Zalm & Zebra’ en ‘Zapper’ zoeken we samen naar de educatieve noden van het kind of de jongere. We vertrekken steeds vanuit ontwikkelingstempo en -niveau. Dat uit zich in veranderingsbehoeften. We zetten in op competentie, relatie en autonomie. Onze deelnemers worden gecoacht in hun eigenaarschap. Op die manier willen we het zelfvertrouwen doen groeien, waardoor talenten kunnen zegevieren. ‘Zalm & Zebra’ en ‘Zapper’ zijn programma’s die leiden tot integratie in een veeleisende maatschappij. Zelfkennis is daarbij een eerste vereiste. Ontplooiing kan zich nog beter ontwikkelen binnen een verbindend kader.

ZALM  & ZEBRA

IN JE EENTJE

PLUS-in-KLAS 

PLUS-out-KLAS

THUISKLAS

ZAPPER

IN JE EENTJE

PLUS-in-KLAS 

PLUS-out-KLAS

THUISKLAS

CONTACT

L-aTent vzw
E-mail: info@l-atent.be
BTW: BE0760.689.341

L-aTent vzw
E-mail: info@l-atent.be
BTW: BE0760.689.341

OVER L-ATENT 

Attent op zoek naar verborgen talent

Onze praktijk geeft psychologische, pedagogische en onderwijskundige ondersteuning aan de hoogbegaafde persoon en zijn omgeving en dat in alle fasen van zijn leven.