Educatie

Externe verrijkingsklas: van Aaa tot Zet

Dit verrijkingsprogramma richt zich op (vermoedelijk) hoogbegaafde leerlingen van 10 tot 17 jaar die nood hebben aan:

 • extra verrijking
 • ondersteuning en ontwikkeling van onvoldoende ontwikkelde leer-, sociale en persoonlijke vaardigheden

aanvullend op het reguliere onderwijsaanbod of leerlingen die het thuisonderwijs volgen en die met ontwikkelingsgelijken willen samenkomen.

TERUG NAAR KIND & JONGERE

TRAJECTEN

NA SCHOOLUREN

TIJDENS SCHOOLUREN

2 NIVEAUS

ZETTER

ZIGZAG

4 PROGRAMMA’S

ZEBRA

ZALM

ZAPPER

ZILT

Elke Coorens

Wie biedt deze programma’s aan?

 • behoort zelf tot de doelgroep
 • heeft hoogbegaafde kinderen
 • heeft 25 jaar ervaring in het onderwijs
 • heeft zelf basisscholen voor voltijds hoogbegaafdenonderwijs opgericht en geleid
 • ontwikkelde als educatief auteur ook lesmaterialen die werden ingezet in het hoogbegaafdenonderwijs
 • is ervaringsdeskundige in het signaleren van hoogbegaafde leerlingen en het bepalen van hun educatief profiel
 • heeft jarenlange expertise in het begeleiden van hoogbegaafde kinderen en jongeren
 • onderricht leerkrachten in pedagogisch vakmanschap voor hoogbegaafde leerlingen
 • begeleidt scholen in het vormgeven en borgen van een school- en/of zorgbeleid voor hoogbegaafde leerlingen

CONTACT

L-aTent vzw
BTW: BE0760.689.341

OVER L-ATENT 

Attent op zoek naar verborgen talent

Onze praktijk geeft psychologische, pedagogische en onderwijskundige ondersteuning aan de hoogbegaafde persoon en zijn omgeving en dat in alle fasen van zijn leven.