Elke Coorens – Onderwijsexpert

Elke Coorens (°1974)

 

Door de komst van mijn zonen (2004 en 2007) kwam ik terecht in de wereld van hoogbegaafdheid. Al vrij snel ontdekte ik dat hun ontwikkeling anders verliep dan wat ik zag gebeuren in mijn nabije omgeving. Ik besefte snel dat ik mijn ervaringen – zowel mijn top- als flopmomenten binnen de opvoeding – niet altijd kon delen. Van zodra men ons als ouders ook attent begon te maken op een vermoeden van hoogbegaafdheid, vielen alle puzzelstukjes als het ware in elkaar. Als mama werd me een spiegel voorgehouden: confronterend maar verhelderd. Mijn uitgesproken en ontembare energie, het snelle denkwerk van 1000 dingen tegelijk, de verveling en frustratie wanneer het niet snel genoeg gaat, het streven naar perfectie, het eindeloos – tot frustratie toe – afdwalen in vele gedachten, de intense aanwezigheid van emotie, het genot van werken met gelijkgestemden,… zijn enkele van de zaken waarmee ik heb (moeten) leren omgaan.

Ik heb me onmiddellijk verdiept in de materie en zocht kapstokken voor de opvoeding van onze kinderen enerzijds en mijn impact op deze kinderen als de mijne als leerkracht anderzijds.

Elke Coorens

Coach & Onderwijsexpert

Sinds 1996 ben ik ononderbroken actief geweest binnen het onderwijs. Ik begon als leraar secundair onderwijs, een bewuste keuze. Eens ik deel kon uitmaken van het echte onderwijswereldje werd de honger naar meer en beter alsmaar groter. Ik heb nooit mijn onderwijsideeën en visies onder stoelen of banken gestoken. Mijn eerste 10 schooljaren in het onderwijs heb ik in een multicultureel klimaat doorgebracht. Aangezien ik met de ‘lastigste’ leerlingen van het BSO werd opgezadeld, leerde ik pas echt wat onderwijzen was. Mijn doelstelling was al snel om tijdens de opstart van PAV eigen lesmaterialen te ontwikkelen. Vrijblijvend mocht ik de beleidscoördinatie van de eerste graad mee vormgeven. Na 10 jaar heb ik mijn overplaatsing gevraagd om dichter bij huis te werken. Ik kreeg toen de kans om met onder andere de allersterkste leerlingen van de eerste graad te werken. 

Gedurende enkele schooljaren was ik na schooltijd actief als educatief auteur bij uitgeverij Averbode (katernen leren leren voor de tijdschriften) en uitgeverij Van In (taalmethode Nederlands A-stroom eerste graad SO).

Als onderwijsbeest kaartte ik heel wat onderwijsnoden aan binnen mijn eigen schoolsetting. Aangezien ik merkte dat de schoolse context nog niet helemaal klaar was voor vernieuwend onderwijs, vond ik het een noodzaak om eigen scholen voor voltijds hoogbegaafdenonderwijs op te richten. 

Een fundamentele visie en de nodige expertise ontbreekt nog steeds in te veel scholen. Om die reden startte ik met een eigen basisschool voor voltijds hoogbegaafdenonderwijs: VBS Arkades.  Het was een noodzaak voor mijn zonen, voor mezelf en uiteraard voor zovele kinderen en jongeren. Ondertussen zijn er 3 vestigingen in 3 Vlaamse provincies. Ik bezocht wekelijks deze vestigingen om een goede opvolging te kunnen garanderen. Het algemene beleid van de scholen was tot einde schooljaar 2019-2020 volledig in mijn handen. Mijn focus lag maar al te graag op het pedagogische domein door o.a. het ontwikkelen van lesmateriaal voor deze doelgroep. Mijn ervaring als educatief auteur en mijn expertise binnen de doelgroep kwamen hierbij goed van pas.  Om dit te realiseren legde ik een persoonlijke didactische bibliotheek aan. Daar bovenop genoot ik ervan om onze leraren te coachen binnen deze onderwijssetting. Met evenveel zin gaf ik jarenlang nascholingen en begeleidde ik hogeschoolstudenten in de lerarenopleiding.

Mijn wens is om nog meer kinderen en jongeren binnen deze doelgroep te helpen. Ik maak me sterk dat ik met de opgedane expertise gedurende 15 jaar, waarvan 5 jaar voltijds basisonderwijs voor (uitzonderlijk) hoogbegaafden, heel wat scholen en leerkrachten kan inspireren in hun beleid en uitvoering. Vanuit L-aTent bieden we een erg complementair aanbod aan waarin zowat iedere nood antwoord kan krijgen. Mijn focus ligt vooral op de educatieve en didactische vertaling vanuit wetenschappelijke inzichten.

Je kan bij mij terecht voor:

 • vormingen 
 • schoolondersteuning
 • coaching vanuit psycho-educatie
 • externe verrijkingsklas
 • groepstrajecten psycho-educatie
 • didactisch onderzoek
 • oudercursus

Opleiding & ervaring:

 • Bachelor secundair onderwijs
 • Educatief auteur bij uitgeverijen Averbode en Van In
 • Diverse (meerdaagse) opleidingen rond hoogbegaafdheid, coaching en intervisie en veel meer…
 • Oprichter en directeur scholen voor voltijds hoogbegaafdenonderwijs in Vlaanderen
 • Master of Education – Educational Needs Leren en Begeleiden met specificatie Hoogbegaafdheid & Leiderschap

Locatie:

Scholen bezoek ik meestal fysiek (of online) of fysiek in onze praktijk Steenweg op Zevendonk 69/5, 2300 Turnhout.

Telefoonnummer:

+32 (0) 486 76 90 95

CONTACT

L-aTent vzw
BTW: BE0760.689.341

OVER L-ATENT 

Attent op zoek naar verborgen talent

Onze praktijk geeft psychologische, pedagogische en onderwijskundige ondersteuning aan de hoogbegaafde persoon en zijn omgeving en dat in alle fasen van zijn leven.