Visie op HB & UHB

Visie & missie hoogbegaafdheid

Dat kinderen een fijne schooltijd moeten beleven, daar hoopt iedereen op. Realistischer: daar gaat men van uit. Helaas is dat niet altijd zo. Omwille van diverse redenen slaagt een groep kinderen en jongeren er niet in gelukkig door het leven te gaan. Dat hebben ze niet zelf in de hand. Een leerstoornis kan een obstakel zijn en zonder de juiste omkadering een deuk geven in het zelfbeeld van een kind. Een kind zou in zijn kracht moeten staan. Maar intelligentie en de eigenheid van het kind kan helaas ook in de weg staan. In een goed ontwikkelde maatschappij als de onze zou je zeggen dat dit onbestaande is. Maar binnen onze expertise komen we ze dagelijks tegen!

Een hoog IQ, een creatieve geest, een kritische blik op de wereld om je heen… Ouders,  leraren en dus ook vaak scholen weten er niet altijd mee om te gaan. De leuze van een leraar: ‘Ik wil graag dat alle kinderen slagen’. Een terechte uitspraak. Dat er extra aandacht gaat naar kinderen die noden hebben om een extra duwtje in de rug te krijgen, is op z’n minst logisch. Dat er vanuit de overheid extra middelen worden aangereikt om deze mensen mee te nemen in een draaiende maatschappij, daar stel ik me zelfs geen vragen bij. Maar terwijl men deze noden tracht te vullen, blijft een groep kinderen in de koude staan. Ze hebben soms een stealth-karakter: ze zijn er wel, maar je ziet ze niet! Hoog tijd dus om een andere bril op te zetten en ze te vinden op je lerarenradar. Helaas, daar zijn we nog niet in deze goed ontwikkelde maatschappij als de onze.

En ondertussen gebeurt het: te weinig uitdaging, geen aangepaste aanpak, niet aftoetsen welke leerstrategie er achter een al dan niet goed cijfer schuilgaat (trouwens vaak geen leerstrategie, een sterk brein is toch ook goed…).

Naast deze groep kinderen is er de groep die het wel goed doet op school. Je kan ze tevreden, gelukkig, krachtig noemen. Maar ook zij mogen best wel met een uitdaging geconfronteerd worden. Laat hen nog meer oefenen op de 21ste eeuwse vaardigheden. Het gaat om een groep kinderen die een verschil voor die goed ontwikkelde maatschappij als de onze kunnen worden. Een tevreden schoolloopbaan heeft effect op het latere welbevinden in die goed ontwikkelde maatschappij als de onze.

Onze missie: 

 • vroegtijdige detectie is noodzakelijk
 • nood aan gepaste aanpak en aanbod 
 • voorkomen van faalangst
 • voorkomen van psychosomatische klachten
 • voorkomen van een laag zelfbeeld
 • voorkomen van verlies van potentieel 
 • voorkomen van uitval in het secundair / de hogeschool of de universiteit
 • voorkomen van identiteitscrisissen   

Omdat een kind gelukkig moet kunnen zijn… DAAROM! Geef ze deze kans! 

Visie & missie uitzonderlijke hoogbegaafdheid

Het is niet eenvoudig om een uitzonderlijk hoogbegaafd kind op te voeden, te onderwijzen of een UHB-kind te zijn.

 • Omdat UHB beter begrepen moet worden.
 • Omdat elk kind recht heeft op passende ervaringen, educatieve mogelijkheden om positief te kunnen groeien en ontwikkelen. Het is onze taak om deze kinderen en hun ouders mee te inspireren.
 • Omdat uitzonderlijk hoogbegaafden vaak herleid worden tot enkel cognitieve intelligentie. Veel UHB-kinderen worden niet herkend en zelfs echt miskend, waardoor hun hele ontwikkeling in het gedrang komt.
 • We willen ons steentje bijdragen aan het begrijpen, identificeren en ondersteunen in de emotionele, cognitieve, sociale ontwikkeling. Dit doen we door wereldwijd onderzoek mee op te volgen en te delen, belangen te behartigen, mogelijkheden te bieden en in de toekomst aparte flexibele leerpaden te ontwikkelen.
 • Uitzonderlijk hoogbegaafd is een volledig zijn, gedreven door intense gevoeligheden, een dieper bewustzijn en begrip.

Uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen en jongeren doorlopen een asynchrone ontwikkeling. Ze kunnen 6 tot 12 jaar voorlopen op hun leeftijd en hebben omwille van de grote cognitieve vaardigheden en de hoge intensiteit geheel andere innerlijke ervaringen en een dieper bewustzijn.
Er is een aanzienlijk verschil met hoogbegaafden. Slechts 0,1% van de bevolking zit in het uiterste staartje van de Gauss curve en is dus uitzonderlijk hoogbegaafd te noemen.
De alom gekende Gauss curve geeft een dimensionale meetlat weer met de verhouding tussen een IQ-getal en hoeveel mensen verhoudingsgewijs deze waarde hebben.
Het geeft een vertekend beeld: het lijkt alsof die groep aan het uiterste staartje heel gelijkend is. Ze worden als één groep gezien: dé hoogbegaafden. Wanneer we echter de afbeelding hieronder bekijken, zien we pas de grote diversiteit. Hoe hoger het IQ, hoe verder verwijderd van het middelste deel van de cirkel, het gemiddelde IQ. Mensen die dichter bij het centrum zitten, hebben een grote kans iemand te treffen die op een vergelijkbare manier intelligent is. Mensen het verst verwijderd van het gemiddelde, liggen ook verder uit elkaar, bijvoorbeeld in interesses.

W. Kuipers

In Nederland en Vlaanderen wordt gesproken over uitzonderlijk hoogbegaafd wanneer een kind hoger scoort dan 145 op een intelligentietest.

Schema gebruikt door UHB experte Miraca U.M. Gross

Uitzonderlijk hoogbegaafd is zelfs nog niet de allerbest gekozen term, gezien dit slechts een onderdeel blijkt te zijn van het volledige hoogbegaafdheidsspectrum. In België echter is er tot op heden nog geen mogelijkheid om een accurate IQ-score boven de 145 vast te stellen.
De huidige intelligentietesten waarover we in het Nederlandstalige gebied beschikken, zijn niet ontwikkeld om hoogbegaafde personen te testen en al zeker niet om uitzonderlijke hoogbegaafdheid vast te stellen. UHB is echter meer dan een IQ-score boven de 145.
Omdat deze personen soms bijzonder slecht te testen zijn, is expertise en ervaring nodig om hen te kunnen identificeren.

CONTACT

L-aTent vzw
BTW: BE0760.689.341

OVER L-ATENT 

Attent op zoek naar verborgen talent

Onze praktijk geeft psychologische, pedagogische en onderwijskundige ondersteuning aan de hoogbegaafde persoon en zijn omgeving en dat in alle fasen van zijn leven.