Zorgbeleid

Hoogbegaafde en uitzonderlijk hoogbegaafde leerlingen hebben soms extra zorgnoden. Het is dan ook logisch dat deze doelgroep deel uitmaakt van het zorgbeleid

 • Wat zegt de schoolvisie?
 • Hoe (h)erken ik deze leerlingen?
 • Binnen welke fase van zorg worden interventies opgenomen?
 • Werken we vooral remediërend of ook preventief? 
 • Wat is er al  aan interventierepertoire?
 • Wat hebben we nog meer nodig?
 • Hoe communiceren we met ouders?
 • Wat is de rol van CLB, ONW, externe partners,…?

We screenen samen het bestaande beleidsplan of starten het volledig op ‘from scratch’. We geven input voor de uitwerking van een zorgbeleidsplan dat gedragen wordt.

Strategie:

 1.   We maken kennis en praten over elkaars verwachtingen.
 2.   Na de HB-scan bekijken we de mogelijkheden. Er volgt een voorstel van aanpak.
 3.   Van zodra we op elkaar afgestemd zijn, gaan we aan de slag op maat van jouw school.
 4.   Tussendoor sturen we bij waar nodig. Feedback die gebaseerd is op open en transparante communicatie is immers een noodzakelijk proces.
 5.   Ten slotte moeten we erin slagen om dit in het werkveld te implementeren.

Dit pakket is voor scholen die al enigszins ervaring hebben met initiatieven voor hoogbegaafde leerlingen. Dit aanbod geldt voor basisscholen en secundaire scholen.

ALGEMENE KIJK OP SCHOOLONDERSTEUNING

GLOBAAL BELEID

ZORGBELEID

INTERVISIE

(OOK BINNEN SCHOLENGEMEENSCHAPPEN)

INTERVENTIEREPERTORIUM

LEARNING EVENT ONDERWIJS

PEDAGOGISCHE STUDIEDAGEN

TERUG NAAR PROFESSIONAL

CONTACT

L-aTent vzw
BTW: BE0760.689.341

OVER L-ATENT 

Attent op zoek naar verborgen talent

Onze praktijk geeft psychologische, pedagogische en onderwijskundige ondersteuning aan de hoogbegaafde persoon en zijn omgeving en dat in alle fasen van zijn leven.