Vorming

Lorem Ipsum Dolor

sddsdsdsd

 

KENNISCOLLEGE

NAVORMING

TRAJECTBEGELEIDING

TERUG NAAR PROFESSIONAL

CONTACT

L-aTent
Thuispraktijken medewerkers
& op locatie
E-mail: info@l-atent.be 

OVER L-ATENT 

Atent op zoek naar verborgen talent

Onze praktijk geeft psychologische, pedagogische en onderwijskundige ondersteuning aan de hoogbegaafde persoon en zijn omgeving en dat fasen van zijn leven.

KENNISMAKEN?