Pedagogische studiedagen

Je school zet hoogbegaafdheid op de kaart. Een beleidsplan kan pas tot uitvoer komen van zodra het team betrokken is. Die betrokkenheid kan vergroot worden door vorming. Onbekend maakt immers onbemind. L-aTent verzorgt halve of hele pedagogische studiedagen. Vooraf doen we de HB-scan en bepalen we samen het programma.

ALGEMENE KIJK OP ONDERSTEUNING

VORMING

PEDAGOGISCHE STUDIEDAGEN

JAAROPLEIDING TRAJECTBEGELEIDER

ZELFSTUDIE VIA E-MODULES

INTERVISIEGROEPEN

TERUG NAAR PROFESSIONAL

CONTACT

L-aTent vzw
BTW: BE0760.689.341

OVER L-ATENT 

Attent op zoek naar verborgen talent

Onze praktijk geeft psychologische, pedagogische en onderwijskundige ondersteuning aan de hoogbegaafde persoon en zijn omgeving en dat in alle fasen van zijn leven.