Globaal beleid

De aandacht voor het hoogbegaafde kind is niet meer weg te denken. Meer en meer komt de boodschap dat hoogbegaafdheid geen luxeprobleem is. Ouders en leerkrachten zitten vaak met de handen in het haar. 

 • Wat doet jouw school? 
 • Is het schoolbeleid ook afgestemd op deze doelgroep? 
 • Is er al een visie ontwikkeld? 
 • Heeft de visie effect en wordt die gedragen door het team? 
 • Heeft de uitwerking het gehoopte effect bij het kind of de jongere?
 • Wat met het zorgbeleid? 
 • Heb je of heeft je zorgteam last van veeleisende ouders? 

Als je als school wil inzetten op specifieke onderwijsnoden, dan is het erg belangrijk dat dit uitgewerkt is in een beleidsplan. Duidelijke kaders geven houvast en betrokkenheid voor het team. Als die betrokkenheid er niet is dan blijft het echter bij een plan…

Strategie:

 1.   We maken kennis en praten over elkaars verwachtingen.
 2.   Na de HB-scan bekijken we de mogelijkheden. Er volgt een voorstel van aanpak.
 3.   Van zodra we op elkaar afgestemd zijn, gaan we aan de slag op maat van jouw school.
 4.   Tussendoor sturen we bij waar nodig. Feedback die gebaseerd is op open en transparante communicatie is immers een noodzakelijk proces.
 5.   Ten slotte moeten we erin slagen om dit in het werkveld te implementeren.

Scholen die dit traject doorlopen, krijgen een kwaliteitslabel dat ze kunnen gebruiken binnen hun eigen profilering. Dit aanbod geldt voor basisscholen en secundaire scholen.

 

ALGEMENE KIJK OP SCHOOLONDERSTEUNING

GLOBAAL BELEID

ZORGBELEID

INTERVISIE

(OOK BINNEN SCHOLENGEMEENSCHAPPEN)

INTERVENTIEREPERTORIUM

LEARNING EVENT ONDERWIJS

PEDAGOGISCHE STUDIEDAGEN

TERUG NAAR PROFESSIONAL

CONTACT

L-aTent vzw
BTW: BE0760.689.341

OVER L-ATENT 

Attent op zoek naar verborgen talent

Onze praktijk geeft psychologische, pedagogische en onderwijskundige ondersteuning aan de hoogbegaafde persoon en zijn omgeving en dat in alle fasen van zijn leven.