Sportclubs

Als we het over sport hebben, dan kan iedereen wel enkele toptalenten uit de mouw schudden. Deze topsporters bekwamen zich boven het gemiddelde niveau van de reguliere sporter binnen een bepaalde sporttak. Deze toptalenten onderscheiden zich in de eerste plaats van anderen door hun fysieke prestaties. Zelden komen de cognitieve aspecten ter sprake. Toch zijn er sterke gelijkenissen met onze toptalenten die de potentie hebben om uit te blinken op cognitief vlak. Ze kennen beiden een hoge mate van energie, ze hebben beiden prestatiedrang waardoor niet winnen geen optie is.

Vanuit ervaring weten we dat vooral er heel wat (uitzonderlijk) hoogbegaafde kinderen en jongeren hun energie noodzakelijkerwijze moeten uitstoten in een naschools sportaanbod. Hoewel de actie dan voornamelijk gericht is op de fysieke prestaties, het kenmerkende profiel van het kind of de jongere is vaak ook (opvallend) aanwezig op het voetbalveld, op de dansvloer, in het zwembadwater,…

  • Hoe gaat de sportcoach om met deze kinderen en jongeren?
  • Hoe ervaart de sportcoach uitkomst van hun denken, zijn, voelen,…?
  • Begrijpt de sportcoach wat deze kinderen en jongeren drijft?
  • Op welke manier bouwt de sportcoach een verbindende en authentieke rol op?

Door middel van een gastcollege krijgt de sportcoach wetenschappelijke inzichten over hoogbegaafde kinderen en jongeren en leert hij of zij onder andere op welke manier er misschien nog meer verborgen potentieel kan aangeboord worden.

ALGEMENE KIJK OP GASTCOLLEGES

BEDRIJVEN

HOGESCHOLEN

WOONZORGCENTRA

SPORTCLUBS

TERUG NAAR PROFESSIONAL

CONTACT

L-aTent vzw
BTW: BE0760.689.341

OVER L-ATENT 

Attent op zoek naar verborgen talent

Onze praktijk geeft psychologische, pedagogische en onderwijskundige ondersteuning aan de hoogbegaafde persoon en zijn omgeving en dat in alle fasen van zijn leven.