Katrien Van Hees – Psycholoog

Ruim tien jaar begeleid ik kinderen en jongeren die worstelen met zichzelf en strijden met het onderwijssysteem. Ik ontdekte dat kinderen die de grootste strijd leveren vaak gelijkaardige eigenschappen en persoonlijkheidskenmerken bezitten. Ik merkte kinderen op met vreselijk slechte punten die heel intelligent bleken te zijn. Ik verwees hen door naar professionele hulpverlening, waar ze niet altijd begrepen of onjuist gediagnosticeerd werden.

Wat maakt nu dat intelligente kinderen vaak niet als slim gepercipieerd worden door hun omgeving (en door zichzelf)? Het huidige perspectief op hoogbegaafdheid stoelt nog steeds op een stereotiep beeld dat slechts een deel van de hoogbegaafden kenmerkt. Hierdoor worden andere persoonlijkheidskenmerken doorgaans niet gelinkt aan hoogbegaafdheid en gelooft de omgeving vaak niet dat deze kinderen cognitief zeer sterk zijn.

Ik zie kinderen met veel potentieel die niet in zichzelf geloven en geen besef hebben van de kwaliteiten en talenten die ze met zich meedragen. Daar wil ik verandering in brengen! Ik wil achter het masker kijken dat zij opzetten om tegemoet te komen aan de verwachtingen van hun omgeving. Ik wil ieder kind en elke jongere leren terug naar zijn/haar kern te gaan. Ik wil hen ondersteunen bij het opbouwen van een realistisch zelfbeeld waarbij ze zichzelf accepteren met al hun krachten. Ik wil hen begeleiden bij het ontdekken en omgaan met hun valkuilen. Ik wil ieder kind en iedere jongere in zijn/haar kracht zetten en laten stralen.

Ik geloof dat geluk voortkomt uit het volgen van je hart. Daarom is het zo belangrijk om jezelf niet te verliezen en bij je ware kern te blijven. Via een lichaamsgerichte methode kom je daar vaak sneller dan via gesprekken alleen. Daarom probeer ik problemen zoals (faal)angst, stress of overprikkeling aan te pakken met ontspanningstechnieken, ademhalingstechnieken en het tot rust brengen van de zintuigen.

Katrien Van Hees

Psycholoog

Thuis ben ik omringd door drie extraverte dochters met elk hun eigen karakter, een hoogbegaafde en zeer ambitieuze partner en een bende huisdieren. We zijn allemaal hooggevoelig en dat geeft soms een bijzondere dynamiek. Ik ken het gevoel van geen vat te hebben op je kind. Ik ken de woede-uitbarstingen, de “ja-maars”, het overprikkeld zijn, de demotivatie voor school en de moeizame zoektocht naar vrienden. Ik ben een spontaan, expressief en open persoon. Verbinding maken met kinderen en mensen geeft me energie. Ik probeer vooral datgene te doen waar ik passie voor voel. Hoogbegaafde kinderen en jongeren laten worden wie ze zijn, is dan ook één van mijn grote passies!

Je kan bij mij terecht voor:

  • psycho-educatie hoogbegaafdheid voor kinderen van de basisschool
  • individuele begeleiding voor kinderen van de basisschool
  • opvoedingsondersteuning
  • problemen in de onderwijsloopbaan

Opleiding & ervaring:

  • klinische psychologie (optie schoolpsychologie)
  • oplossingsgerichte therapie
  • diverse kortdurende opleiding rond tal van diverse thema’s zoals faalangst, nieuwe autoriteit, spijbelen, lichaamsgericht werken, hooggevoeligheid, autisme, ADHD,…

Locatie:

Ik werk voornamelijk vanuit de praktijk in Turnhout (Steenweg op Zevendonk 69/5, 2300 Turnhout), liefst offline. Intake- of oudergesprekken kunnen eventueel online.

Telefoonnummer:

+32 (0) 486 50 19 83

CONTACT

L-aTent vzw
BTW: BE0760.689.341

OVER L-ATENT 

Attent op zoek naar verborgen talent

Onze praktijk geeft psychologische, pedagogische en onderwijskundige ondersteuning aan de hoogbegaafde persoon en zijn omgeving en dat in alle fasen van zijn leven.