Inge Van Bogaert

Inge Van Bogaert (°1965)

Via mijn praktijk Mind@Domus wil ik een rustpunt bieden voor begaafde jongeren, die last hebben van piekeren of onderpresteren, zich (faal-)angstig voelen of druk ondervinden van hun eigen perfectionisme.
In een gezellige plek in ons eigen huis (‘domus’) kunnen ze opnieuw thuiskomen in zichzelf, hun eigen mindproces leren volgen en hun modus vinden om krachtiger in het dagelijkse leven te staan.

Ook hun ouders, en andere (jong)volwassenen zijn welkom en kunnen rekenen op een professionele, op maat gemaakte, authentieke begeleiding.

Mijn langdurige ervaring als leerkracht en leerlingbegeleider/hoogbegaafdheidscoach op een secundaire school, gecombineerd met een gedragswetenschappelijke opleiding, zorgt ervoor dat ik vastgelopen adolescenten kan helpen. Ik begeleid zowel het bewustwordingsproces van de zijnskenmerken van hun hoogbegaafdheid, als de studieproblemen door het gebrek aan training van executieve vaardigheden en de mogelijke schoolmoeheid/schooluitval. Door psycho-educatie wil ik hen intrinsiek motiveren, anders activeren en stimuleren tot meer zelfvertrouwen en/of een doelgerichte studieaanpak.

Ik coach ook volwassenen bij het ‘late thuiskomen bij zichzelf als hoogbegaafde’, met de nodige aandacht voor psychologische moeilijkheden (zoals depressie, vervormd zelfbeeld, gender- en andere existentiële vragen).

Mijn eigen loopbaan is een illustratie van mijn continue leerhonger. Na zes jaar journalistiek geef ik bijna 30 jaar les in het secundair onderwijs (o.a. het gloednieuwe vak Tienerbrein in het 3de jaar ASO), heb ik ervaring met vakoverstijgende projecten en begeleid ik al even lang jongeren en hun ouders bij hun psychische, persoonlijke en studiemoeilijkheden.
Ik ben auteur van handboeken Gedragswetenschappen voor derde graad ASO en gastdocent bij CNO-UA, waar ik o.m. studiedagen/workshops geef rond tienerbrein, executieve functies, onderpresteren. Ik geef ook eigen nascholingen op aanvraag.

Reeds in 2003 volgde ik een cursus bij de voorloper van Exentra. Ik schoolde me verder bij in handelingsgerichte coaching en in Visible Learning (John Hattie), en volg het wetenschappelijk onderzoek over de ontwikkeling van het (tiener-)brein en de cognitieve psychologie op de voet. Een expertopleiding bij Hoogbloeier zorgde voor de start van een eigen praktijk.

Als moeder van een hoogbegaafde zoon, en dochter van een uitzonderlijk begaafde moeder, heb ik ook zelf een parcours afgelegd in inzicht en acceptatie van mijn eigen uitzonderlijke hoogbegaafdheid. Hoewel er nog steeds pro en contra valt op te tekenen voor de zin van het label, ben ik toch voorstander van een vroege detectie. Op welke leeftijd ook, alleen al het besef hoogbegaafd te zijn, helpt je verder. Volgens mij is het een noodzakelijke, maar vaak emotionele, eyeopener. Bij dat bewustwordingsproces kan ik zeker helpen.

Meer info over mijn aanpak: www.mindatdomus.be

Stuur mij een mailtje, want op telefoontjes/telefonische berichten kan ik -wegens combinatie van diverse activiteiten- niet altijd reageren. Er is een wachtlijst, maar deze is dynamisch en er komen soms onverwachts momenten vrij.

Patronaatstraat 51 2650 Edegem

Inge Van Bogaert

Coach – gedragswetenschapper – onderwijsexpert

CONTACT

L-aTent vzw
BTW: BE0760.689.341

OVER L-ATENT 

Attent op zoek naar verborgen talent

Onze praktijk geeft psychologische, pedagogische en onderwijskundige ondersteuning aan de hoogbegaafde persoon en zijn omgeving en dat in alle fasen van zijn leven.