Oudercursus

Naast het succes van onze kenniscolleges, wensen ouders soms een bredere vorming. In onze oudercursus maak je uitgebreid kennis met heel wat thema’s waarmee je tijdens de opvoeding van een (uitzonderlijk) hoogbegaafd kind mee geconfronteerd wordt.

De oudercursus gaar fysiek door in de praktijk in Turnhout. Ze duren 2u30. Je krijgt hiervoor L-aTentcontent gebaseerd op wetenschap, onderzoek en eigen expertise. Tijdens de sessie is het vooral de bedoeling om heel hands-on te werken en de vragen binnen je gezin beantwoord te krijgen. 

INHOUDEN:

Sessie 1:

 1. Wat is (uitzonderlijk) hoogbegaafd zijn?
 2. Wat zijn krachten en kwetsbaarheden?
 3. Signalen bij mismatch

Sessie 2:

 1. Asynchroniteit
 2. Intensiteit
 3. Uitzonderlijke hoogbegaafdheid
 4. Hoogbegaafde meisjes
 5. Creatieve begaafdheid

Sessie 3:

 1. Belang van observatie en detectie
 2. Waarom en wanneer ga ik over tot diagnose?
 3. Misdiagnoses en dubbeldiagnoses

Sessie 4:

 1. Inzetten op sociaal-emotionele
 2. Specifieke uitdagingen

Sessie 5:

 1. Neuro-educatie in functie van het hoogbegaafde brein
 2. Executieve functies

Sessie 6:

 1. Inzetten op onderwijsnoden
 2. Alternatieve leertrajecten

Wens je als koppel deel te nemen? Geef ons een seintje. Je neemt dan samen deel aan €515.

ALGEMENE KIJK OP EDUCATIE

KENNISCOLLEGE

OUDERCURSUS

TERUG OUDERS

CONTACT

L-aTent vzw
E-mail: info@l-atent.be
BTW: BE0760.689.341

L-aTent vzw
E-mail: info@l-atent.be
BTW: BE0760.689.341

OVER L-ATENT 

Attent op zoek naar verborgen talent

Onze praktijk geeft psychologische, pedagogische en onderwijskundige ondersteuning aan de hoogbegaafde persoon en zijn omgeving en dat in alle fasen van zijn leven.