Oudercursus

Als ouder van een hoogbegaafd kind kom je voor andere en vaak grotere uitdagingen te staan. Tips uit je omgeving en gekende opvoedingsprincipes (o.a. straffen en belonen) lijken niet te werken. Als je weet hoe een hoogbegaafd kind en zijn brein in elkaar zitten dan ga je ook begrijpen waarom zij een andere aanpak nodig hebben. Tijdens onze oudercursus, waarbij interactie en jullie concrete opvoedingsvragen centraal staan, zoeken wij samen naar antwoorden op jullie opvoedingsvragen. We vertrekken hierbij vanuit wetenschap, HB-literatuur alsook good practices. De cursus is bedoeld voor zowel ouders van kleuters, lagere schoolkinderen en tieners. Omdat wij persoonlijk contact, interactie en leren van elkaar heel belangrijk vinden houden wij het aantal deelnemers beperkt.

We hebben de cursus opgedeeld in 6 sessies van 2u30 met steeds een centraal topic. Alle topics komen in een cursus aan bod maar kunnen afhankelijk van de noden van groep chronologisch wijzigen. Zo trachten we het meest op maat te werken.

Topic 1: Hoe zit een hoogbegaafd kind nu in elkaar?  

Tijdens deze sessie geven wij jullie graag een goede basis mee m.b.t. hoogbegaafdheid. We stellen ons de vraag wat het betekent om hoogbegaafd te zijn en welke andere noden deze kinderen hierdoor hebben. Vervolgens staan wij stil bij de krachten en kwetsbaarheden die daarmee samenhangen. Je krijgt ook te horen waarom het zo belangrijk is dat jij maar zeker ook je kind weet dat het hoogbegaafd is.

Topic 2: Overgevoeligheden

Intens is het woord dat veel ouders van hoogbegaafde kinderen gebruiken om hun zoon of dochter te omschrijven. De Poolse Psychiater Dabrowski is bekend geworden met zijn theorie van de Positieve Desintegratie en de overexcitabilities. Deze theorie geeft ons veel inzicht in het zijn van deze kinderen alsook in de noden die zij ervaren.

Topic 3: De zelfdeterminatietheorie

Autonomie, betrokkenheid en competentie zijn 3 begrippen die de rode draad vormen in de opvoeding van deze kinderen. Wat zij betekenen en hoe je deze als ouder kan stimuleren, kom je te weten tijdens deze sessie. Het belang van geweldloze communicatie en in je kracht staan als ouder sluiten hier mooi bij aan.

Topic 4: Specifieke uitdagingen

Tijdens deze sessie staan wij stil bij heel concrete uitdagingen waar hoogbegaafde kinderen en hun ouders mee te maken kunnen krijgen: slaapproblemen, angsten, verslavingen, moeilijkheden met eten, depressie en eenzaamheid,….

Topic 5: Onderwijs

Als ouder is het niet altijd evident om te weten wat de onderwijsnoden zijn van je kind en wat je als ouder van een school kan verwachten. Maar hoe en wanneer ga je als ouder het gesprek met de school aan? Wat zijn je rechten als ouders en tot waar reikt de zorgplicht van een school? Wanneer de aanpassingen binnen de klaswerking ontoereikend zijn dan zijn er gelukkig nog enkele alternatieven waarop beroep gedaan kan worden. Na deze sessie heb je een goed beeld van de uitdagingen binnen het onderwijs alsook van de mogelijkheden die er zijn zodat je als ouder ook hier sterker staat.

Topic 6: Zelfzorg en terugkoppeling

Een hoogbegaafd kind opvoeden vergt heel veel van een ouder. Goed zorg dragen voor jezelf en de relaties met de andere gezinsleden wordt daarbij nogal eens naar de achtergrond geschoven. We geven hiervoor graag nog enkele handvaten mee.

De rest van de sessie staat in het teken van het beantwoorden van vragen die er nog leven.

ALGEMENE KIJK OP EDUCATIE

KENNISCOLLEGE

OUDERCURSUS

TERUG OUDERS

CONTACT

L-aTent vzw
E-mail: info@l-atent.be
BTW: BE0760.689.341

OVER L-ATENT 

Attent op zoek naar verborgen talent

Onze praktijk geeft psychologische, pedagogische en onderwijskundige ondersteuning aan de hoogbegaafde persoon en zijn omgeving en dat in alle fasen van zijn leven.