Persoonlijkheidsonderzoek

Bij persoonlijkheidsonderzoek staat de belevingswereld van een kind centraal. 

Dit onderzoek is zinvol wanneer je als ouder een antwoord zoekt op bijvoorbeeld één van deze vragen:

  • Hoe komt het dat mijn kind is zo onrustig of heel vaak boos is?
  • Wat mijn kind allemaal laat zien, hoort dit bij hoogbegaafdheid of is er toch nog iets anders aan de hand?
  • Heeft mijn kind echt last van faalangst?
  • Waarom voelt mijn kind zich heel terneergeslagen? 
  • Wat heeft mijn kind nodig om zich goed te voelen bij een leraar?
  • Hoe komt het dat de leraar mijn kind anders ziet dan wij als ouder? 
  • Mijn kind heeft het moeilijk om vrienden te maken en aansluiting te vinden. Hoe komt dit?
  • Mijn kind laat nog ‘jong’ gedrag zien. Is dit echt zo?
  • Is er bij mijn kind sprake van schooltrauma?

We zien dit onderzoek als aanvullend op een begaafdheidsonderzoek. Maar het kan tevens los van een intelligentietest gezien worden, omdat er bijvoorbeeld al eerder een intelligentietest werd afgenomen en er nog steeds enkele vragen onbeantwoord bleven.

ALGEMENE KIJK OP EDUCATIE

BEGAAFDHEIDSONDERZOEK

DYNAMISCH ONDERZOEK

PERSOONLIJKHEIDSONDERZOEK

DIDACTISCH ONDERZOEK

TERUG NAAR KIND & JONGERE

Bij persoonsgericht onderzoek vertrekken we vanuit een spelobservatie met het kind (indien niet gecombineerd met een intelligentietest). 

We brengen de persoonlijkheid van jouw kind in beeld.  Daarnaast bekijken we ook de prikkelgevoeligheid en het sociaal-emotioneel ontwikkelingsniveau

Hiermee willen wij een zo compleet mogelijk beeld schetsen van het zelfbeeld, de sociale vaardigheden en het gedrag van uw kind.

CONTACT

L-aTent vzw
BTW: BE0760.689.341

OVER L-ATENT 

Attent op zoek naar verborgen talent

Onze praktijk geeft psychologische, pedagogische en onderwijskundige ondersteuning aan de hoogbegaafde persoon en zijn omgeving en dat in alle fasen van zijn leven.