KIND versus JONGERE

Begeleiding kind

“When a flower doesn’t bloom you fix the environment in which it grows, not the flower.”                                                                                                                                

Deze quote van Alexander Den Heijer beschrijft de wijze waarop wij naar de begeleiding van hoogbegaafde kinderen kijken. Hoogbegaafdheid is immers geen ziekte of stoornis die behandeld moet worden, het is een manier van in het leven staan. Hoogbegaafdheid in de meest pure vorm kan je vaak bij heel jonge kinderen observeren.

Hoogbegaafdheid hoeft geen probleem te vormen zolang de omgeving ruimte biedt en aangepast is aan de noden van het kind. Helaas loopt het daar vaak fout. Je autonome peuter wordt gezien als zeer eigenwijs, je emotioneel rijpe kleuter net als sociaal onrijp. Opvoedingsboeken en goedbedoelde opvoedingsadviezen van familie en vrienden manen je aan om in te grijpen. Eigenschappen die deze kinderen typeren en hen maken tot wie zij zijn, worden afgewezen om te kunnen voldoen aan de normen en verwachtingen van de samenleving.

ALGEMENE KIJK OP BEGELEIDING 

KIND versus JONGERE

DUURZAAM COACHINGSTRAJECT

TIME-OUT

TERUG NAAR KIND & JONGERE

Thuis en op school moet het aanbod en de begeleiding aangepast zijn, anders kunnen er bij deze kinderen emotionele, sociale en/of gedragsproblemen ontstaan.

Door aan de slag te gaan met de context en daar veranderingen aan te brengen, zal het hoogbegaafde kind (weer) kunnen floreren. Onderzoek alsook onze eigen ervaring met hoogbegaafde kinderen steunt deze aanpak en toont aan dat klachten effectief verdwijnen en dat het welbevinden stijgt.

Jammer genoeg zijn er ook kinderen die als gevolg van een langdurig ervaren dissonantie ernstige faalangst of een laag zelfbeeld ontwikkeld hebben. Wanneer een aanpassing van de omgeving onvoldoende is om deze klachten weg te nemen, bekijken wij samen met de ouders hoe we het kind verder kunnen begeleiden. Gelukkig hoeft het voor de meeste kinderen niet zover te komen. 

Bij jonge kinderen leggen wij de nadruk op het begeleiden van ouders en school aangezien het kind volledig afhankelijk is van de keuzes van zijn context. Meer info over deze aanpak vind je bij het onderdeel “contextgericht”.

Begeleiding jongere

Opgroeien is voor elke jongere een uitdaging met vallen en opstaan maar vormt voor de hoogbegaafde jongere een extra uitdaging. Zeker wanneer er sprake is van uitzonderlijke hoogbegaafdheid of wanneer je als jongere niet weet dat je hoogbegaafd bent. 

Vragen waar hoogbegaafde jongeren vaak mee zitten:   

  • Het lijkt of niemand mij begrijpt, wat is er toch mis met mij?
  • Stilstaan bij de zin en de onzin van het leven, het in vraag stellen van vaste waardes, waarom lijk ik de enige die daar mee bezig is? 
  • Ik zou zo graag iemand leren kennen die mij neemt voor wie ik ben, die verder kijkt dan mooie kleren en coole gadgets.
  • Het lukt mij niet meer om mijn bed uit te komen en naar school te gaan, maar van mijn ouders moet ik toch…
  • In de lagere school verliep alles zo vlot. Nu ik in mijn derde jaar middelbaar zit, behoor ik tot de slechtste leerlingen van de klas. Hoe kan dit? 

In de eerste plaats bieden wij een luisterend oor en beklemtonen we dat er niets mis is met hen: er bestaan echt wel nog jongeren zoals jij. We helpen hen bij hun zoektocht naar zichzelf en met het leven dat zij voor zichzelf willen uitstippelen.

Jongeren hebben, in tegenstelling tot jongere kinderen, al meer zeggenschap over hun eigen leven. Daarom gaan we in de eerste plaats met hen aan de slag. Uiteraard kan je jongeren niet loskoppelen van hun gezin en school en zullen we ook met hen in gesprek gaan. 

We vertrekken steeds vanuit de sterkte en de kracht van de jongere en bieden tools aan die ook in de toekomst ingezet kunnen worden. 

Sommige jongeren hebben in het begin van de begeleiding nood aan een aantal gesprekken en kunnen dan weer verder. Anderen komen graag met een zekere regelmaat terug wanneer ze even een klankbord of goede raad nodig hebben van iemand die hen echt begrijpt. 

Hoe moeilijk en uitzichtloos het soms lijkt, je bent welkom bij ons voor advies, een luisterend oor of gewoon de erkenning van wie je bent. We zijn er voor jou.

CONTACT

L-aTent vzw
BTW: BE0760.689.341

OVER L-ATENT 

Attent op zoek naar verborgen talent

Onze praktijk geeft psychologische, pedagogische en onderwijskundige ondersteuning aan de hoogbegaafde persoon en zijn omgeving en dat in alle fasen van zijn leven.