Zelfstudie via E-modules

Nood aan didactische ondersteuning?

Heel wat scholen zijn inmiddels vertrouwd met een sporenbeleid om binnen de klaswerking te differentiëren. Dat mag niet onderschat worden want het vraagt best iets aan ontwikkelde competenties bij de leraar, zowel in expertise als in klasmanagement. Als het om hoogbegaafdheid gaat dan reikt men vaak naar verrijkingsmaterialen die binnen een commercieel aanbod op de markt zijn of men gaat zelf aan de slag. Deze materialen zijn vaak ook niet goedkoop en vragen veel van je voorbereidingstijd. Daarnaast krijgen we vaak te horen dat ze niet altijd het nodige effect opleveren: de leerling gaat er niet mee aan de slag, de leraar heeft geen of nauwelijks ruimte om de leerling hierin te begeleiden,…
Maar weet je dat er heel wat technieken en mogelijkheden bestaan die je kan inzetten en die nauwelijks voorbereiding van je vragen?

L-aTent biedt gerichte vormingen aan die praktische handvaten bieden die binnen de ontwikkeling en de draagkracht van de leraar liggen.

 

ALGEMENE KIJK OP ONDERSTEUNING

VORMING

PEDAGOGISCHE STUDIEDAGEN

JAAROPLEIDING TRAJECTBEGELEIDER

ZELFSTUDIE VIA E-MODULES

INTERVISIEGROEPEN

TERUG NAAR PROFESSIONAL

CONTACT

L-aTent vzw
BTW: BE0760.689.341

OVER L-ATENT 

Attent op zoek naar verborgen talent

Onze praktijk geeft psychologische, pedagogische en onderwijskundige ondersteuning aan de hoogbegaafde persoon en zijn omgeving en dat in alle fasen van zijn leven.