Intervisiegroepen

Online intervisiegroepen “Hoogbegaafdheid in het onderwijs”

Bij L-aTent geloven wij heel sterk in de combinatie van wetenschappelijk onderzoek, literatuur en good practices. Tijdens onze intervisiemomenten willen wij deze triade dan ook graag doortrekken met de good practices als focuspunt.

Het is dus niet de bedoeling dat wij jullie overstelpen met theorie. Hiervoor verwijzen wij jullie graag door naar onze vormingen en weldra ook onze E-modules. Leren van elkaar en met elkaar is een heel krachtige bron van zelfontplooiing en professionalisering. Daarom start L-aTent vanaf januari 2022 met 2 soorten intervisiegroepen, afhankelijk van jouw noden als professional. Beide groepen worden door 1 van de medewerkers van L-aTent gemodereerd. We zetten een maximum op het aantal deelnemers zodat iedereen de ruimte krijgt om aan het woord te komen.

Groep 1: geen klant bij L-aTent
Aan deze groep kan elke onderwijsprofessional (leerkracht, CLB- medewerker, ondersteuner,…) op vrijwillige basis deelnemen wanneer hij dit wenst. Je hoeft hiervoor geen langdurig engagement aan te gaan. Heb je een vraag of een concrete casus waar je graag eens over van gedachten wil wisselen dan ben je van harte welkom. Dit kan ook wanneer je zelf geen concrete vraag hebt maar je wil je laten inspireren door anderen.
Data: met de groep te bepalen

Deelnameprijs voor 2u: €55 (gaat door vanaf 4 deelnemers)

Groep 2: klant bij L-aTent
Deze intervisiegroep is voorbehouden aan onderwijsprofessionals die bij ons reeds een vorming of begeleidingstraject gevolgd hebben of nog volgen. Zij wensen zich gedurende 1 schooljaar of 1 trimester te engageren voor een intervisiemoment met een vaste groep.
Data: met de groep te bepalen
Deelnameprijs voor 2u: €40 (gaat door vanaf 4 deelnemers)

Verloop via 2 sporen
Tijdens het eerste intervisiemoment wordt gekeken naar de noden die bij de groep leven en wordt een programma opgesteld voor de komende periode.  Of we kiezen ervoor om heel vraaggestuurd te werken en leggen daarom op voorhand geen thema’s vast.  

Interesse en/of inschrijven? Mail naar elke.coorens@l-atent.be

ALGEMENE KIJK OP ONDERSTEUNING

VORMING

PEDAGOGISCHE STUDIEDAGEN

JAAROPLEIDING TRAJECTBEGELEIDER

ZELFSTUDIE VIA E-MODULES

INTERVISIEGROEPEN

TERUG NAAR PROFESSIONAL

CONTACT

L-aTent vzw
BTW: BE0760.689.341

OVER L-ATENT 

Attent op zoek naar verborgen talent

Onze praktijk geeft psychologische, pedagogische en onderwijskundige ondersteuning aan de hoogbegaafde persoon en zijn omgeving en dat in alle fasen van zijn leven.