Schoolondersteuning

Als team draag je samen de verantwoordelijkheid dat alle leerlingen op je school zich zo goed mogelijk ontwikkelen. Een gedragen visie voor de aanpak van het onderwijs bevordert dit. Als je voor een leerling afwijkt van de basisaanpak, is het belangrijk dat er duidelijke kaders bestaan waarbinnen de aangepaste aanpak zich afspeelt. Om goed onderwijs aan begaafde leerlingen te verzorgen zijn deze kaders nodig.

In een schoolwerkplan ligt vast hoe een team het onderwijs ziet en aanpakt. Er staat in beschreven hoe je vanuit de visie van het team antwoord geeft op de vraag hoe goed onderwijs er concreet uitziet. Elke leerkracht in de school moet in staat zijn om de beschreven handelswijze te kunnen uitvoeren. Dat vraagt draagkracht binnen de organisatie. Die draagkracht komt er alleen als alle teamleden zich ook echt betrokken voelen bij wat er van hen wordt verwacht. Als die betrokkenheid ontbreekt, dan blijft het beleidsplan precies bij dat wat het woord al zegt: een plan.

 

ALGEMENE KIJK OP SCHOOLONDERSTEUNING

GLOBAAL BELEID

ZORGBELEID

INTERVISIE

(OOK BINNEN SCHOLENGEMEENSCHAPPEN)

INTERVENTIEREPERTORIUM

LEARNING EVENT ONDERWIJS

PEDAGOGISCHE STUDIEDAGEN

TERUG NAAR PROFESSIONAL

CONTACT

L-aTent vzw
E-mail: info@l-atent.be
BTW: BE0760.689.341

L-aTent vzw
E-mail: info@l-atent.be
BTW: BE0760.689.341

OVER L-ATENT 

Attent op zoek naar verborgen talent

Onze praktijk geeft psychologische, pedagogische en onderwijskundige ondersteuning aan de hoogbegaafde persoon en zijn omgeving en dat in alle fasen van zijn leven.