Schoolondersteuning

Als team draag je samen de verantwoordelijkheid dat alle leerlingen op je school zich zo goed mogelijk ontwikkelen. Een gedragen visie voor de aanpak van het onderwijs bevordert dit. Als je voor een leerling afwijkt van de basisaanpak, is het belangrijk dat er duidelijke kaders bestaan waarbinnen de aangepaste aanpak zich afspeelt. Om goed onderwijs aan begaafde leerlingen te verzorgen zijn deze kaders nodig.

In een schoolwerkplan ligt vast hoe een team het onderwijs ziet en aanpakt. Er staat in beschreven hoe je vanuit de visie van het team antwoord geeft op de vraag hoe goed onderwijs er concreet uitziet. Elke leerkracht in de school moet in staat zijn om de beschreven handelswijze te kunnen uitvoeren. Dat vraagt draagkracht binnen de organisatie. Die draagkracht komt er alleen als alle teamleden zich ook echt betrokken voelen bij wat er van hen wordt verwacht. Als die betrokkenheid ontbreekt, dan blijft het beleidsplan precies bij dat wat het woord al zegt: een plan.

 

1. MICRONIVEAU

Vanuit wetenschappelijke onderbouwing wordt het team of de individuele leerkracht aangeleerd hoe een (uitzonderlijk) hoogbegaafde leerling te  signaleren en welk educatief profiel van toepassing is.

De volgende vormingen sluiten hierbij aan:

Hoe herken ik en signaleer ik een (uitzonderlijk) hoogbegaafde kleuter in mijn klas?

Hoe herken ik een (uitzonderlijk) hoogbegaafde leerling in mijn klas (voor lager onderwijs)?

Hoe herken ik een (uitzonderlijk) hoogbegaafde leerling in mijn klas (voor secundair onderwijs)?

Specifieke uitdagingen voor een hoogbegaafde leerling

Socio-emotionele ontwikkeling bij een hoogbegaafde leerling

Creatieve begaafdheid

Executieve functies bij hoogbegaafde leerlingen: van kwetsbaarheid tot kracht

Breindidactiek 1: weten = doen

– Breindidactiek 2: weten = doen

2. MESONIVEAU

Vanuit een pedagogische en didactische specialisatie leert het team of de individuele leerkracht een passende aanpak vorm te geven en geschikt lesmateriaal te upgraden of ontwikkelen.

De volgende vormingen sluiten hierbij aan:

Uitdagend onderwijs voor (uitzonderlijk) hoogbegaafde kleuters

Uitdagend onderwijs voor (uitzonderlijk) hoogbegaafde leerlingen in het lager onderwijs

Uitdagend onderwijs voor (uitzonderlijk) hoogbegaafde leerlingen in het secundair onderwijs

 

3. MACRONIVEAU

Vanuit expertise in school- en zorgbeleid de school als lerende organisatie leren omgaan met veranderingsprocessen. 

De volgende vormingen sluiten hierbij aan:

Alternatieve leertrajecten voor (uitzonderlijk) hoogbegaafde kinderen en jongeren

Functioneel veranderingsgericht werken voor beleidsmakers

Zorgbeleid voor een hoogbegaafde leerling

– Gesprekstechnieken voor professionals in de omgang met hoogbegaafde kinderen en ouders

– Blik op hoogbegaafdheid vanuit de ondersteuner

– Blik op hoogbegaafdheid vanuit de CLB-medewerker

3-IN-1 UNIEKE HANDVATTEN OM EEN HB-BELEID TOT UITVOER TE BRENGEN
** VAN KICK OFF TOT BORGING **

KENNISCOLLEGE

VORMING

PEDAGOGISCHE STUDIEDAGEN

FLEXIBEL SCHOOLABONNEMENT

SCHOOLONDERSTEUNING

INTERVISIEGROEPEN

TERUG NAAR PROFESSIONAL

CONTACT

L-aTent vzw
E-mail: info@l-atent.be
BTW: BE0760.689.341

OVER L-ATENT 

Attent op zoek naar verborgen talent

Onze praktijk geeft psychologische, pedagogische en onderwijskundige ondersteuning aan de hoogbegaafde persoon en zijn omgeving en dat in alle fasen van zijn leven.