Pintoplus

Wat is PintoPlus?

Met authentiek en wetenschappelijk onderbouwd materiaal als bouwsteen werken we aan competentieontwikkeling met als doel de groei tot een zelfbewuste volwassene te stimuleren door in te zetten op autonomie en verbinding.

 

Digitaal

PintoPlus biedt digitale verrijkingsmaterialen voor leerlingen binnen de leeftijd van 10 tot 14 jaar die nood hebben aan uitdaging door middel van verdieping en verbreding. De projecten worden aangeboden in e-modules en zijn inzetbaar in de thuiscontext of in de klas.

 

WO en taal

De inhouden van PintoPlus vertrekken vanuit WO-doelen en taal afgestemd op Vlaamse eindtermen en Nederlandse kerndoelen. Taaldoelen en vaardigheden worden voortdurend geïntegreerd en vinden diepgang door het inzetten van de hogere denkvaardigheden (Taxonomie van Bloom). PintoPlus erkent dat alles met elkaar verbonden is en dit is terug te zien in de aansluiting die de verschillende projecten met elkaar hebben. In de e-modules wordt gebruik gemaakt van actuele en (inter)nationale bronnen in de vorm van beeld-, tekst- en geluidsmateriaal zowel in het Nederlands als in het Engels.

 

Top down benadering

In PintoPlus doorloopt de leerling de e-modules zelfstandig. De projecten bij PintoPlus vertrekken vanuit een top downbenadering waardoor de relevantie direct duidelijk is en de motivatie verhoogd wordt. Niet alleen het product staat centraal, maar ook het proces.

Er is binnen de modules van PintoPlus ruime aandacht voor bewustwording en eigen meningsvorming.

 

Opbouw van de e-module

PintoPlus bestaat telkens uit bouwstenen die de basiskennis inhouden. In de bouwstenen wordt gewerkt met verschillende onderzoekspaden waarmee kennis verworven wordt.

Na de bouwstenen zijn er verschillende sporen beschikbaar. Daarin wordt de verdieping gezocht binnen het thema. Elk spoor wordt uitgewerkt in een creëerpad voor een creatieve verwerking van de opgedane kennis.

Naast alle modules is een overkoepelende toolbox beschikbaar, waar de leerling leer- en onderzoeksvaardigheden kan opdoen.

 

Begeleiding

De modules van PintoPlus behoeven weinig begeleiding. Daardoor wordt de ouder of leerkracht minimaal belast. Er dienen nauwelijks werkbladen voor de leerling afgedrukt worden. In principe werkt de leerling in een eigen schrift of lokaal bestand waarin de vragen en opdrachten genoteerd kunnen worden. Dit kan dan tevens dienen als portfolio voor de kennis, die de leerling opgedaan heeft binnen de module. Bij de opdrachten zijn steeds modeloplossingen cq. nakijkbladen voor de leerling beschikbaar.

Voor de modules van PintoPlus is wel een digitaal device met een goede internetverbinding noodzakelijk.

 

Studiebelasting

De duurtijd van het doorlopen van een bouwsteen met één spoor is afhankelijk van het werktempo van de leerling. Met het doorlopen van 16 bouwstenen in twee schooljaren is het programma van PintoPlus curriculumdekkend (curriculum.nu) voor WO en taal.  Rekenen en spelling dienen daarnaast nog aangeboden te worden.

Door variatie van inhouden en werkvormen wordt het brein voortdurend geprikkeld met nieuwe inzichten.

PintoPlus is gemaakt voor en met hoogbegaafden met expertise in het didactisch handelen ten behoeve van de hoogbegaafde leerling.

CONTACT

L-aTent vzw
E-mail: info@l-atent.be
BTW: BE0760.689.341

OVER L-ATENT 

Attent op zoek naar verborgen talent

Onze praktijk geeft psychologische, pedagogische en onderwijskundige ondersteuning aan de hoogbegaafde persoon en zijn omgeving en dat in alle fasen van zijn leven.