Jacqueline van Dijck

Jacqueline van Dijck (°1965)

Inmiddels werk ik sinds 2008 in het basisonderwijs en met veel plezier kan ik wel zeggen. Vanaf het begin van mijn onderwijscarrière heb ik onderwijs anders vorm willen geven, vooral gedreven door mijn eigen ervaringen. Zelf heb ik altijd het gevoel gehad dat ik niet paste in het reguliere schoolse systeem. Ik wilde meer ervaren, ontdekken en zelf uitzoeken dan onderwezen worden. Toen ik zelf voor de klas kwam te staan, wilde ik het anders doen, zinvoller, onderwijs creëren wat ertoe doet, passend bij de ontwikkeling van ieder kind en conceptueel in plaats van opgeknipt in losse vakken. Onderzoekend en ontwerpend leren vormgeven is mijn passie. Daarnaast vind ik dat een kind inzicht moet hebben in zijn eigen leerpad en dat het daar ook zelf invloed op uit moet kunnen oefenen: competentiebeleving en autonomie.

De scholen waar ik tot op heden gewerkt heb en nog steeds werk, hebben deze waardes hoog in het vaandel staan. Derhalve ben ik ook al die jaren betrokken geweest bij het ontwikkelen van conceptueel, toekomstgericht onderwijs wat ertoe doet: als leerkracht en als innovatiecoach in de begeleiding van het team naar verdere onderwijsontwikkeling.

 

Al een aantal jaren werk ik samen met Petra Bertens om dit conceptuele onderwijs, waarbij wereldoriëntatie en taal geïntegreerd is, verder door te ontwikkelen en via haar heb ik Elke Coorens leren kennen. Met eenzelfde visie op onderwijs en eenzelfde gedrevenheid om onderwijs aan te laten sluiten bij de ontwikkeling van kinderen, hadden we elkaar al snel gevonden in het project dat nu PintoPlus geworden is.

 

Naast mijn werk als leerkracht en onderwijsontwikkelaar ben ik ook bovenschools betrokken geweest bij het coachen van collega’s op het gebied van onderwijsontwikkeling en -vernieuwing. Op dit moment coach ik nog startende collega’s om zich verder te bekwamen in pedagogische en didactische vaardigheden, alsmede het ontwikkelen van toekomstgericht onderwijs.

 

Opleiding en ervaring:

  • Lerarenopleiding basisonderwijs
  • Masteropleiding Leren en Innoveren
  • Opleiding Talentontwikkeling
  • Opleiding Sturen op autonomie
  • Opleiding International Baccalaureate Primary Years Program
  • Innovatiecoach binnen- en bovenschools
  • Blokcoördinator Starterstraject Xpect Primair

 

Jacqueline van Dijck

Educatief auteur

CONTACT

L-aTent vzw
BTW: BE0760.689.341

OVER L-ATENT 

Attent op zoek naar verborgen talent

Onze praktijk geeft psychologische, pedagogische en onderwijskundige ondersteuning aan de hoogbegaafde persoon en zijn omgeving en dat in alle fasen van zijn leven.