Externe verrijkingsklas kind

Externe verrijkingsklas basisonderwijs

Deze externe verrijkingsklas is voor kinderen van de lagere school die ingeschreven zijn in een school of die thuisonderwijs volgen. De activiteiten vinden plaats tijdens de schooluren. Er is dus toestemming nodig van de schooldirecteur om te mogen deelnemen. Ouders kunnen geholpen worden in het aangaan van deze gesprekken.

Doelstelling

Dit verrijkingsprogramma richt zich op (vermoedelijk) hoogbegaafde leerlingen van de lagere school die nood hebben aan:

 • extra verrijking
 • ondersteuning en ontwikkeling van leer-, sociale en persoonlijke vaardigheden

Dit programma is aanvullend op het reguliere onderwijsaanbod en brengt ontwikkelingsgelijken samen. Door de kleine groepen (max. 10 deelnemers) staat de coach dichter op de ontwikkeling van de individuele deelnemer.

Locatie

De activiteiten gaan door in de praktijk in Turnhout of op een andere locatie in onderling overleg met de deelnemers.

Data Turnhout schooljaar 2022-2023: vrijdagen (13u tot 16u)

 • onderbouw: 3de en 4de leerjaar
  • reeks 1: 3/2, 17/2, 10/3, 24/3
  • reeks 2: 21/4, 5/5, 2/6
 • bovenbouw: 5de en 6de leerjaar
  • reeks 1: 2/2, 16/2, 2/3, 16/3, 30/3
  • reeks 2: 27/4, 11/5, 8/6

Deelnameprijs: €20/u = €60/ halve dag

Inschrijvingsvoorwaarden

 • inschrijven voor een volledig programma per semester
 • betaling bij de start van het programma
 • schriftelijk akkoord van de school (niet van toepassing voor kinderen in thuisonderwijs)

Inschrijven kan via elke.coorens@l-atent.be.

ALGEMENE KIJK OP EDUCATIE

TRAJECTEN PSYCHO-EDUCATIE

JUST STUDY

CURSUS STUDIETECHNIEKEN

EXTERNE VERRIJKINGSKLAS KIND

EXTERNE VERRIJKINGSKLAS JONGERE

TERUG NAAR KIND & JONGERE

Elke Coorens

Wie biedt deze programma’s aan?

 • behoort zelf tot de doelgroep
 • heeft hoogbegaafde kinderen
 • heeft 25 jaar ervaring in het onderwijs
 • heeft zelf basisscholen voor voltijds hoogbegaafdenonderwijs opgericht en geleid
 • ontwikkelde als educatief auteur ook lesmaterialen die werden ingezet in het hoogbegaafdenonderwijs
 • is ervaringsdeskundige in het signaleren van hoogbegaafde leerlingen en het bepalen van hun educatief profiel
 • heeft jarenlange expertise in het begeleiden van hoogbegaafde kinderen en jongeren
 • onderricht leerkrachten in pedagogisch vakmanschap voor hoogbegaafde leerlingen
 • begeleidt scholen in het vormgeven en borgen van een school- en/of zorgbeleid voor hoogbegaafde leerlingen

CONTACT

L-aTent vzw
BTW: BE0760.689.341

OVER L-ATENT 

Attent op zoek naar verborgen talent

Onze praktijk geeft psychologische, pedagogische en onderwijskundige ondersteuning aan de hoogbegaafde persoon en zijn omgeving en dat in alle fasen van zijn leven.