Externe verrijkingsklas kind
onderwijs wordt bovenwijs

Externe verrijkingsklas basisonderwijs

Deze externe verrijkingsklas is voor kinderen van de lagere school die ingeschreven zijn in een school of die thuisonderwijs volgen. De activiteiten vinden plaats tijdens de schooluren. Er is dus toestemming nodig van de schooldirecteur om te mogen deelnemen. Ouders kunnen geholpen worden in het aangaan van deze gesprekken.

Doelstelling

Dit verrijkingsprogramma richt zich op (vermoedelijk) hoogbegaafde leerlingen van de lagere school die nood hebben aan:

 • extra verrijking
 • ondersteuning en ontwikkeling van leer-, sociale en persoonlijke vaardigheden

Dit programma is aanvullend op het reguliere onderwijsaanbod en brengt ontwikkelingsgelijken samen. Door de kleine groepen (max. 10 deelnemers) staat de coach dichter op de ontwikkeling van de individuele deelnemer.

Programma

 • 9u30 – 10u: opstartgesprek over krachten, kwetsbaarheden en kansen als opwarmer maar ook als aanknopingspunt.
 • 10u – 11u30: theoretisch aanbod psycho- & neuro-education om het hoogbegaafde profiel te verduidelijken met als doel zelfreflectie in een veilige omgeving.
 •  11u30 – 12u: engagementen aangaan en doelen stellen met behulp van training van de executieve functies  
 • 12u – 13u: begeleide middagpauze
 • 13u – 15u: werken rond een projectthema dat valt binnen de naaste zone van ontwikkeling met focus op cognitieve en sociale vaardigheden en met een insteek vanuit de zelfdeterminitatietheorie.
 • 15u – 15u30: feedbackmoment met speciale aandacht voor feedbackgeletterdheid. Doel is de werkpunten te transfereren naar de eigen praktijk in de komende periode tot aan de volgende sessie.

 

Locatie

De activiteiten gaan door in de praktijk in Turnhout of op een andere locatie in onderling overleg met de deelnemers.

Data Turnhout schooljaar 2022-2023: donderdagen (9u30 tot 15u30)

 • onderbouw: 3de en 4de leerjaar
  • reeks 1: 6 en 20/10, 10 en 24/11, 8/12
  • reeks 2: 12 en 26/1, 9/2, 2 en 16/3
  • reeks 3: 20/4, 4 /5, 8 en 22/6
 • bovenbouw: 5de en 6de leerjaar
  • reeks 1: 29/9, 13 en 27/10, 17/11, 1/12
  • reeks 2: 19/1, 2 en 16/2, 9 en 23/3
  • reeks 3: 27/4, 11/5, 1 en 15/6

Deelnameprijs: €20/u = €120/dag

Iedere reeks bevat tussen de 4 à 5 lesdagen afhankelijk van de jaarplanning.

Inschrijvingsvoorwaarden

 • inschrijven voor een volledig programma per semester
 • betaling bij de start van het programma
 • schriftelijk akkoord van de school (niet van toepassing voor kinderen in thuisonderwijs)

Inschrijven kan via elke.coorens@l-atent.be.

ALGEMENE KIJK OP EDUCATIE

TRAJECTEN PSYCHO-EDUCATIE

EXTERNE VERRIJKINGSKLAS KIND

EXTERNE VERRIJKINGSKLAS JONGERE

TERUG NAAR KIND & JONGERE

Elke Coorens

Wie biedt deze programma’s aan?

 • behoort zelf tot de doelgroep
 • heeft hoogbegaafde kinderen
 • heeft 25 jaar ervaring in het onderwijs
 • heeft zelf basisscholen voor voltijds hoogbegaafdenonderwijs opgericht en geleid
 • ontwikkelde als educatief auteur ook lesmaterialen die werden ingezet in het hoogbegaafdenonderwijs
 • is ervaringsdeskundige in het signaleren van hoogbegaafde leerlingen en het bepalen van hun educatief profiel
 • heeft jarenlange expertise in het begeleiden van hoogbegaafde kinderen en jongeren
 • onderricht leerkrachten in pedagogisch vakmanschap voor hoogbegaafde leerlingen
 • begeleidt scholen in het vormgeven en borgen van een school- en/of zorgbeleid voor hoogbegaafde leerlingen

CONTACT

L-aTent vzw
E-mail: info@l-atent.be
BTW: BE0760.689.341

OVER L-ATENT 

Attent op zoek naar verborgen talent

Onze praktijk geeft psychologische, pedagogische en onderwijskundige ondersteuning aan de hoogbegaafde persoon en zijn omgeving en dat in alle fasen van zijn leven.