Externe verrijkingsklas jongere

Externe verrijkingsklas voor secundair onderwijs

“Van Aaa tot Zet: het zetje dat je nodig hebt”

Dit verrijkingsprogramma richt zich op (vermoedelijk) hoogbegaafde leerlingen van het middelbaar onderwijs. Dit aanbod wordt modulair aangeboden zodat de jongere zelf het programma mee kan bepalen.

Het is aanvullend op het reguliere onderwijsaanbod of voor leerlingen die het thuisonderwijs volgen en die met ontwikkelingsgelijken willen samenkomen.

Locatie

De activiteiten gaan door in de praktijk in Turnhout of op een andere locatie in onderling overleg met de deelnemers.

Data Turnhout schooljaar 2022-2023: donderdagen (13u tot 16u)

 • reeks 1: 19/1, 2/2, 16/2
 • reeks 2: 2/3, 16/3, 30/3
 • reeks 3: 27/4, 11/5, 1/6

Deelnameprijs: €20/u = €180/reeks

Iedere reeks bevat 3 lesnamiddagen.

Inschrijvingsvoorwaarden

 • inschrijven voor een volledige reeks
 • betaling bij de start van het programma
 • schriftelijk akkoord van de school (niet van toepassing voor kinderen in thuisonderwijs)

Inschrijven kan via elke.coorens@l-atent.be.

ALGEMENE KIJK OP EDUCATIE

TRAJECTEN PSYCHO-EDUCATIE

JUST STUDY

CURSUS STUDIETECHNIEKEN

EXTERNE VERRIJKINGSKLAS KIND

EXTERNE VERRIJKINGSKLAS JONGERE

TERUG NAAR KIND & JONGERE

4 geïntegreerde PROGRAMMA’S

ZEBRA

ZALM

ZAPPER

ZILT

Elke Coorens

Wie biedt deze programma’s aan?

 • behoort zelf tot de doelgroep
 • heeft hoogbegaafde kinderen
 • heeft 25 jaar ervaring in het onderwijs
 • heeft zelf basisscholen voor voltijds hoogbegaafdenonderwijs opgericht en geleid
 • ontwikkelde als educatief auteur ook lesmaterialen die werden ingezet in het hoogbegaafdenonderwijs
 • is ervaringsdeskundige in het signaleren van hoogbegaafde leerlingen en het bepalen van hun educatief profiel
 • heeft jarenlange expertise in het begeleiden van hoogbegaafde kinderen en jongeren
 • onderricht leerkrachten in pedagogisch vakmanschap voor hoogbegaafde leerlingen
 • begeleidt scholen in het vormgeven en borgen van een school- en/of zorgbeleid voor hoogbegaafde leerlingen

CONTACT

L-aTent vzw
BTW: BE0760.689.341

OVER L-ATENT 

Attent op zoek naar verborgen talent

Onze praktijk geeft psychologische, pedagogische en onderwijskundige ondersteuning aan de hoogbegaafde persoon en zijn omgeving en dat in alle fasen van zijn leven.