Educatie voor kind & jongere

Onderwijs voor hoogbegaafden gaat vaak te traag, is soms niet interessant genoeg, zit boordevol herhaling, daagt te weinig uit, is geen vrijgeleide tot het ontwikkelen van leerstrategieën,… Dit zijn enkele oorzaken van een mogelijk dalend welbevinden bij hoogbegaafde kinderen en jongeren. Omdat de school niet altijd kan voorzien in een passend aanbod omwille van gebrek aan tijd, ruimte en/of expertise, mogen we hoogbegaafde leerlingen niet op hun honger laten zitten. Dit is immers nefast voor de identiteitsontwikkeling. L-aTent biedt enkele programma’s aan om aan deze nood tegemoet te komen. Tijdens deze externe verrijkingsklas gaat er aandacht naar:

 • het uitbreiden van zelfinzicht vanuit psycho-educatie
 • groeien in bewustzijn vanuit psycho-educatie
 • neuro-educatie (leerstrategieën vanuit de werking van het hoogbegaafde brein)
 • praktische toepassingen om de vaardigheden vast te zetten

Is de externe verrijkingsklas iets voor uw kind? Vaak “ja” als antwoord? Aarzel niet!

 • Is er sprake van verveling in de klas?
 • Gaat het wel eens te traag op school?
 • Worden er soms nog behoorlijk goede tot zelfs heel goede resultaten neergezet zonder er moeite voor te doen?
 • Zijn resultaten soms ondermaats conform de mogelijkheden?
 • Is er sprake van leergierigheid, ook al is dat niet altijd zichtbaar op school?
 • Is plannen en organiseren lastig?
 • Wordt de leerstof meestal te traag aangeboden?
 • Is herhaling lastig?
 • Is er een voorkeur om in één keer grotere hoeveelheden leerstof te verwerken?
 • Is het vaak moeilijk om gemotiveerd te zijn als het niet echt duidelijk is waarom er moet geleerd worden?
 • Is er interesse in onderwerpen waarover meer geweten is dan doorgaans door de mensen in de omgeving?
 • Is schoolgaan een hele opdracht?
 • Is er het gevoel anders te zijn dan de andere leerlingen?
 • Is er sprake van overgevoeligheid?
 • Is er sprake van een sterke wil?
 • Is er sprake van een uitgesproken rechtsvaardigheidsgevoel?
 • Is er sprake van perfectionisme?

ALGEMENE KIJK OP EDUCATIE

TRAJECTEN PSYCHO-EDUCATIE

JUST STUDY

CURSUS STUDIETECHNIEKEN

EXTERNE VERRIJKINGSKLAS KIND

EXTERNE VERRIJKINGSKLAS JONGERE

TERUG NAAR KIND & JONGERE

CONTACT

L-aTent vzw
BTW: BE0760.689.341

OVER L-ATENT 

Attent op zoek naar verborgen talent

Onze praktijk geeft psychologische, pedagogische en onderwijskundige ondersteuning aan de hoogbegaafde persoon en zijn omgeving en dat in alle fasen van zijn leven.