Educatie voor kind & jongere

Onderwijs voor hoogbegaafden gaat vaak te traag, is soms niet interessant genoeg, zit boordevol herhaling, daagt te weinig uit, is geen vrijgeleide tot het ontwikkelen van leerstrategieën,… Dit zijn enkele oorzaken van een mogelijk dalend welbevinden bij hoogbegaafde kinderen en jongeren. Omdat de school niet altijd kan voorzien in een passend aanbod omwille van gebrek aan tijd, ruimte en/of expertise, mogen we hoogbegaafde leerlingen niet op hun honger laten zitten. Dit is immers nefast voor de identiteitsontwikkeling. L-aTent biedt enkele programma’s aan om aan deze nood tegemoet te komen. Tijdens deze externe verrijkingsklas gaat er aandacht naar:

  • het uitbreiden van zelfinzicht vanuit psycho-educatie
  • groeien in bewustzijn vanuit psycho-educatie
  • neuro-educatie (leerstrategieën vanuit de werking van het hoogbegaafde brein)
  • praktische toepassingen om de vaardigheden vast te zetten

ALGEMENE KIJK OP DIAGNOSTIEK

TRAJECTEN PSYCHO-EDUCATIE

VAN AAA TOT ZET (MODULAIR)

TERUG NAAR KIND & JONGERE

CONTACT

L-aTent vzw
E-mail: info@l-atent.be
BTW: BE0760.689.341

OVER L-ATENT 

Attent op zoek naar verborgen talent

Onze praktijk geeft psychologische, pedagogische en onderwijskundige ondersteuning aan de hoogbegaafde persoon en zijn omgeving en dat in alle fasen van zijn leven.