Dynamisch onderzoek
  • Op welk gebied heeft mijn kind extra aandacht nodig? 
  • Welke cognitieve voorsprong heeft mijn kind nu eigenlijk?
  • Hoe kan ik de school toch aantonen dat mijn kind echt onderwijsaanpassing nodig heeft?
  • Hoe kan ik de school uitleggen wat mijn kind nodig heeft?
  • De school vraagt zich af waarom mijn kind niet gemotiveerd is om ander, uitdagend werk te doen. Hoe kan ik dit uitleggen?
  • De school vindt dat mijn kind al genoeg uitdaging krijgt. Hoe kan ik duidelijk maken dat dit voor mijn kind nog niet voldoende is?
  • Mijn kind scoort slecht op schooltoetsen en de school gelooft niet meer in zijn/haar capaciteiten. Wat nu?
  • Mijn kind nam eerder een intelligentietest af, maar scoorde naar ons gevoel lager dan zijn/haar potentieel. Hoe kunnen we daar de vinger op leggen?

ALGEMENE KIJK OP EDUCATIE

BEGAAFDHEIDSONDERZOEK

DYNAMISCH ONDERZOEK

DIDACTISCH ONDERZOEK

TERUG NAAR KIND & JONGERE

Dynamisch onderzoek verschilt van het klassieke intelligentie-onderzoek in die zin dat het leerproces centraal staat. Terwijl een klassieke intelligentietest een momentopname betreft en afhankelijk is van veel factoren, is een dynamisch onderzoek gericht op de groei van het kind. Tijdens een dynamisch onderzoek wordt de wisselwerking tussen de afnemer en de geteste persoon niet gestandaardiseerd. Het betreft interactieve diagnostiek waarbij de testafnemer in relatie met het kind op zoek gaat naar wat het al kan en wat het nog kan leren. Er wordt tijdens de afname feedback gegeven en er worden oplossingsstrategieën aangeboden.  In dit onderzoek bekijken we de cognitieve vaardigheden, omdat deze aan de basis liggen van leren en deze ook variabel zijn. Eens we weten waarop we moeten letten, kunnen we vanaf heel jonge leeftijd het leerpotentieel vaststellen. 

Hierbij gebruiken we onder meer het materiaal voor Dynamic Assesment, ontwikkeld door professor Tzuriel. 

Het onderzoek zelf duurt doorgaans 2 uren. De kinderen vinden dit over het algemeen wel leuk om te doen en ervaren dit niet als belastend.

Een tweetal weken na het onderzoek ontvang je een uitgebreid verslag van dit onderzoek met adviezen voor onderwijsinterventies en eventuele begeleiding. Er volgt ook een verslaggesprek met jullie als ouder(s).

Naast een gesprek met de ouder(s), is ook een gesprek met de leraar van het kind inbegrepen. Tijdens het gesprek (kan ook telefonisch of via Zoom/Skype) maken we voor de leraar inzichtelijk hoe een weekplanning er kan uitzien, welke materialen gebruikt kunnen worden, hoe de leerling (weer) gemotiveerd aan het werk kan, hoe een hoogbegaafde leerling het beste benaderd kan worden. 

Dit onderzoek is dus een belangrijke eerste stap, maar is pas nuttig wanneer er aanpassingen volgen thuis en/of op school. De context evolueert dus mee.

Het doel van dit onderzoek is dat een kind een positief zelfbeeld kan ontwikkelen en zich erkend voelt.

CONTACT

L-aTent vzw
BTW: BE0760.689.341

OVER L-ATENT 

Attent op zoek naar verborgen talent

Onze praktijk geeft psychologische, pedagogische en onderwijskundige ondersteuning aan de hoogbegaafde persoon en zijn omgeving en dat in alle fasen van zijn leven.