Didactisch onderzoek

Naast het in kaart brengen van het begaafdheidsprofiel van een kind of een jongere is het ook heel belangrijk om na te gaan wat het didactische niveau is van een kind. Zeker bij uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen, die cognitief enkele jaren voorop lopen is het goed om na te gaan of het kind op school een aanbod krijgt binnen de naaste zone van ontwikkeling. Dit houdt concreet in een aanbod waarvoor de leerling zich moet inzetten zonder compleet overvraagd te worden. 

De brug leggen tussen het hoogbegaafdheidsprofiel en de onderwijsbehoeften om zich te ontplooien zowel op cognitief als emotioneel gebied, gebeurt hier. 

Een didactische voorsprong houdt nog niet in dat een kind best kan versnellen. Er zijn meerdere mogelijkheden die kunnen besproken worden. L-aTent vertrekt vooral vanuit de context: wat kan de omgeving (school, ouders) ondernemen?

Een didactisch onderzoek kan afgenomen worden bij kinderen vanaf de 2de kleuterklas tot en met het 6de leerjaar.

Verloop

Voorafgaand aan het didactisch onderzoek vindt er steeds een uitgebreid kennismakingsgesprek plaats met de ouders.

ALGEMENE KIJK OP EDUCATIE

BEGAAFDHEIDSONDERZOEK

DYNAMISCH ONDERZOEK

DIDACTISCH ONDERZOEK

TERUG NAAR KIND & JONGERE

Informatie die hieruit naar voor komt, wordt ook meegenomen in het eindbesluit en de verslaggeving. 

Een didactisch onderzoek wordt afgenomen op locatie. We verkiezen ervoor om dit onderzoek in de voormiddag af te nemen zodat het kind fris en uitgerust is. De afname neemt eenmalig ongeveer 3 uur in beslag. We bekijken samen met de ouders of de afname al dan niet alleen met het kind of in stilzwijgende aanwezigheid van de ouders plaatsvindt. Het is voor ons zeer belangrijk dat een kind zich op zijn gemak voelt tijdens de afname.  

In uitzonderlijke gevallen wordt de afname opgesplitst in 2 momenten. 

Een didactisch onderzoek kan op zich staan of deel uitmaken van een langere begeleiding. 

De observaties die wij doen tijdens de afname zijn zeer belangrijk en geven ons meer informatie over de concentratie, de aanwezigheid van faalangst, de motivatie en de doorzetting van een kind of jongere.  

Verslaggeving en bespreking

Wij trachten steeds 2 weken na de afname van het onderzoek ons onderzoeksverslag klaar te hebben en de bespreking met jullie als ouders in te plannen. 

Tijdens deze bespreking staan wij stil bij de resultaten en vertalen wij deze in concrete tips voor thuis en school.  

Deze bespreking laten wij graag doorgaan zonder de aanwezigheid van jullie kind. Je hebt als ouder vaak zelf even de tijd nodig om deze resultaten te laten bezinken. Bovendien bespreken wij ook zaken met betrekking tot schoolkeuze en schoolse aanpassingen die best niet rechtstreeks ter ore komen van jullie kind. 

Het verslag is een samenvatting van het gehele didactisch onderzoek waarbij observaties van de onderzoeker, input van de ouders en van de school van even groot belang zijn. Een verslag is pas toereikend wanneer je als ouder je kind erin kan herkennen en wanneer je er ook daadwerkelijk mee aan de slag kan in de klas. 

Rol van de school

Gezien veel ouders naar onze praktijk komen met bezorgdheden die gerelateerd zijn aan het onderwijs, vinden wij het belangrijk om de school, indien je hier als ouder mee akkoord gaat, ook te betrekken bij het onderzoek. Voor de afname van het didactisch onderzoek vragen wij hen om een vragenlijst in te vullen. Op het einde van het onderzoek ontvang je van ons ook een verslagje voor de school met concrete do’s en don’ts met betrekking tot jouw kind. 

Wij zullen nooit zelf het initiatief nemen om contact te leggen met de school wanneer jullie ons daar geen goedkeuring voor hebben gegeven. Wij proberen daarnaast de communicatie met de school ook zo veel mogelijk via jullie als ouder te laten verlopen omdat jullie ook degene zijn die gedurende de verdere schoolcarrière van jullie kind met de school zullen moeten communiceren.  

Dit onderzoek kan in combinatie met een begaafdheidsonderzoek afgenomen worden.

CONTACT

L-aTent vzw
BTW: BE0760.689.341

OVER L-ATENT 

Attent op zoek naar verborgen talent

Onze praktijk geeft psychologische, pedagogische en onderwijskundige ondersteuning aan de hoogbegaafde persoon en zijn omgeving en dat in alle fasen van zijn leven.