Cursus studietechnieken voor hoogbegaafde tieners

Cursus studietechnieken

In deze reeks worden vaardigheden aangeleerd vanuit een neuropsycho-educatieve aanpak om het zelfregulerend leren en denken te sturen.

Vanuit wetenschap weten we dat sommige vaardigheden bij hoogbegaafde leerlingen onvoldoende ontwikkeld zijn. Als een taak ingewikkeld is, bepalen vnl. de metacognitieve vaardigheden en niet het intellectuele vermogen het leerresultaat (Hattie, 2009-2012). Aangezien hoogbegaafden vooral in het basisonderwijs niet tot leren komen omdat de leerstof doorgaans te gemakkelijk was, komen heel wat van deze leerlingen in de problemen in het secundair onderwijs. Ze werden onvoldoende uitgedaagd om nieuwe strategieën te ontwikkelen. Hun eigen ontwikkelde strategieën vanuit een begripsroute lijken niet altijd meer te werken. Daarenboven zien heel wat hoogbegaafde leerlingen het nut niet in van het toepassen en verwoorden van ingewikkelde en tijdrovende strategieën vanuit leerroutes (Veenman, 2014). De hoogbegaafde leerling ervaart een cognitief conflict: wat vroeger wel werkte, lukt nu niet meer. Dit heeft een impact op de identiteitsontwikkeling van de jongere. Het is daarom van belang om de hoogbegaafde leerling inzicht te geven in het eigen brein vanuit een neuro-educatieve aanpak.

 

Deze reeks voor hoogbegaafde tieners omvat 4 lesmomenten van 3u waarin cognitieve, motivationele en metacognitieve vaardigheden aangeleerd worden.

Enkele onderwerpen die aan bod komen:

  • wat is leren?
  • je hoogbegaafde brein en het effect op leren
  • je geheugen
  • aandacht en concentratie
  • motivatie
  • sturen en reguleren van eigen denk- en leerprocessen
  • executieve functies

Tijdstip: zaterdagvoormiddag (9u30 – 12u30)

Data:

  • reeks 1: 4/2, 11/2, 4/3, 11/3
  • reeks 2: 22/4, 29/4, 6/5, 13/5 (VOLZET)

Deelnamekost€360 (€30/u)

Inschrijven kan via elke.coorens@l-atent.be.

ALGEMENE KIJK OP EDUCATIE

TRAJECTEN PSYCHO-EDUCATIE

JUST STUDY

CURSUS STUDIETECHNIEKEN

EXTERNE VERRIJKINGSKLAS KIND

EXTERNE VERRIJKINGSKLAS JONGERE

TERUG NAAR KIND & JONGERE

CONTACT

L-aTent vzw
BTW: BE0760.689.341

OVER L-ATENT 

Attent op zoek naar verborgen talent

Onze praktijk geeft psychologische, pedagogische en onderwijskundige ondersteuning aan de hoogbegaafde persoon en zijn omgeving en dat in alle fasen van zijn leven.